Gigants Miljörond

 Vad är en miljörond?
Under ett par timmar gör vi tillsammans en miljörond, som startar vid entrén och sedan fortsätter genom hela arbetsplatsen. På så vis får vi en bra överblick och upptäcka risker, såsom läckande maskiner, otillräcklig förvaring, behov av källsortering, halkiga golv etc. Vi lämnar förslag på lösningar och kan även hjälpa till med driftsättning om så önskas. Önskar du hjälp med att sätta rutiner för ett kontinuerligt uppföljningsarbete av miljömålen, så gör vi det också.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Vilka produkter lämpar sig för industrin?

Att förvara miljöfarliga varor säkert är inte bara viktigt för din egen säkerhet utan också ett lagkrav. På många arbetsplatser kommer man dagligen i kontakt med olja, kemikalier och avfall. Det kan vara vid förvaring, produktion, transport etc. och det är ofta svårt att själv överblicka eventuella riskområden.

Har du särskilda behov, söker en helhetslösning eller är osäker på vilken produkt som är rätt för dig? Kontakta gärna vårt team på innesälj så gör vi vårt bästa för att se till att du blir nöjd.

miljösäkring av industriarbetsplats