Ett attraktivare, effektivare och säkrare industrisverige!

Sverige är ett av världens mest industrialiserade länder – här finns innovationskraften, råvarorna och kapitalet. Här finns också människorna med insikter och erfarenhet om hur god produktion ska utföras. Men det räcker inte längre, inte om vi ska stå starka i framtiden. Världen har förändrats drastiskt under de senaste tjugo-trettio åren. Industrin är akterseglad på en rad andra områden, frågor som berör arbetsmiljö, jämställdhet eller attraktionskraft hos de unga generationerna. Det vill vi förändra och bli en tongivande röst kring morgondagens industriarbetsplats och de utmaningar som väntar.

Vår vision är att bli den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats. Anslut dig gärna på vår resa framåt.