4 tips för effektivare materialhantering

Ett steg i arbetet mot morgondagens arbetsplats är en materialhantering som ständigt förbättras med en arbetsplatsutrustning som förenklar, effektiviserar och gör arbetet ergonomiskt och attraktivt. Potential finns – materialhantering uppskattas stå för 30-70% av kostnaderna i en produktion och kan enligt studier stå för upp till 80% av produktionens totala aktivitet. Vi har samlat några av våra bästa tips för hur du effektiviserar din materialhantering, och därmed också ökar lönsamheten.

1. Minska manuell hantering för högre säkerhet och ökad produktion

Trots att många automatiserade lösningar finns att tillgå är manuell hantering fortfarande vanligt ute på industrierna, vilket innefattar att bära, skjuta, dra eller lyfta ett föremål. Enligt Arbetsmiljöverket bör dock manuell hantering undvikas då det medför risk vid skador, såväl vid för tungt som vid repetitivt arbete.

Det manuella arbetet kan reduceras med hjälp av anpassade lastbärare som dessutom kan skydda produkter och omgivning. Ett minskat manuellt arbete är också ett lyft för ergonomin, vilket på lång sikt också kan ha positiv påverkan på effektiviteten, tack vare färre olyckor, färre sjukskrivningar och piggare och friskare medarbetare. 

2. Underlätta hanteringen med bra hjälpmedel

För att underlätta arbetet med materialhantering finns en rad verktyg och hjälpmedel som kan hjälpa dig på traven, så som cyklar, vagnar eller rullbanor. Viktigt när du väljer utrustning är att den ska vara av bra kvalitet, ergonomisk och anpassad efter din arbetsplats.

3. Välj utrustning som matchar dina behov

Alla industriarbetsplatser ser olika ut och har därmed olika behov. Vi har därför lösningar anpassade efter olika behov och till de olika hjälpmedlen finns även tillbehör som gör dem flexibla. Detta blir därmed inte bara ett lyft för effektiviteten, utan även för ergonomin och för hur smidigt medarbetarna upplever att deras arbete fungerar. Man slipper lägga energi på manuellt arbete och arbete med hjälpmedel inte passar in i flödet, och kan istället lägga all energi på produktionen.

För att konstatera behovet och välja rätt utrusning är det viktigt att se till hur repetitivt arbetet är, arbetsställning, transportsträcka och hur omgivningen ser ut. Det krävs även att arbetsplatsutrustningens storlek och kapacitet anpassas till arbetsplatsen, till det materialet och den mängd som ska förflyttas. 

4. Ordning och reda

Ytterligare ett sätt att öka effektiviteten och säkerheten är genom ordning och reda, vilket kan göras genom att applicera teorin 5S och tillhörande metoder. Genom att sortera och identifiera det material, såsom verktyg, som används mest respektive minst samt strukturera och placera sorterat materialet utifrån andvändningsgrad slipper du att leta efter det du ska använd och arbetet flyter på smidigare.Läs mer i vår 5S-guide.

Genom att ha ordning och reda på material såsom verktyg och reservdelar som förflyttas mellan olika platser skapas en överskådlighet som reducerar risker som att något glöms kvar i maskiner och motorer.

Lär dig mer om hur du ökar effektiviteten och säkerheten inom arbetet med materialhantering – ladda ner vår guide!

Vad behöver du?