Avskärma för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Att skärma av arbetsplatsen är ett enkelt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö. Luftföroreningar låg år 2015 bakom mer än var tionde arbetsskada anmäld till Arbetsmiljöverket, men med hjälp av avskärmning kan man minska risken för att oskyddade ögon, hud och andningsorgan skadas. Avskärmning är inte bara en säkerhetsfråga – det är också en del i att skapa en trivsam arbetsmiljö som gör det enklare att behålla samt locka personal och bli mer konkurrenskraftig.
Lika viktigt som det är med personlig skyddsutrustning är det att avskärma och skydda omgivningen. Bakom många arbetsskador ligger avsaknad av avskärmning och problemen kan visa sig i form av besvär i luftvägar och andningsorgan samt ögon- och hudskador. Det är även vanligt med trafikolyckor på industriarbetsplatser – mellan 2008 och 2012 stod maskinella truckar för över 400 arbetsolyckor. Ett sätt att reducera antalet olyckor är att låta trafiken vara tydligt avgränsad och låta föraren ha god sikt över sin omgivning.
 
Genomtänkta miljöer för en attraktivare och lönsammare verksamhet
Medarbetarnas attityd och upplevda känsla av arbetsmiljön påverkar företagets kapacitet och framgång. Då den fysiska miljön har stor inverkan på just arbetstillfredsställelsen är det viktigt att hantera faktorer såsom temperatur, planlösning och estetik – kort sagt hur både arbetsplatsen ser ut och upplevs.
Rätt temperatur utan drag kräver hantering av temperaturskillnader vilket kan lösas genom avskärmning.

Ett vanligt problem vad gäller temperatur är portar och dörrar. Öppna portar står och kostar pengar för varje minut som går genom påverkan på temperatur och förbrukning. Genom att arbeta med avskärmning kan man också tillgodose andra behov såsom möjlighet till att arbeta avskilt med en bra ljudnivå. När vi jobbar med genomtänkta miljöer på det här sättet ökas medarbetarnas välmående, deras effektivitet och därmed också lönsamheten.
Vill du veta mer om vinsterna med bra avskärmning?
Ladda ner vår broschyr.

Broschyr om a´vskarmning inom industrin

Produktguide: Svets

I vår produktguide om svetsarbetsplatsen har vi listat vanligt förekommande problemområden, som bl.a dålig belysning, avskärmning osv. Läs här om hur man kan komma tillrätta med dessa. Vi ger förslag på åtgärder samt produkter!

Läs mer här

Här hittar du vårt hela sortiment