Ergonomin tar plats på framtidens fabriker

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin – siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det innebär dels stora kostnader, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Samtidigt står industrierna inför en framtid där rätt kompetens är svår att hitta, vilket gör att de riktigt eftertraktade arbetstagarna har lättare att byta mellan arbetsplatserna beroende på vilken som bäst möter upp mot deras krav, samtidigt som de också är mer medvetna om risker och den påverkan som dålig ergonomi kan få.

 För en modern industriarbetsplats kan det därför bli ett måste att prioritera detta område.
Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.
Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?
Att yngre generationer ratar industrin för mer attraktiva karriärer är något som upplevs på många håll. Arbetsuppgifterna ses bland många unga som något som inte är tillräckligt självutvecklande och arbetsmiljön är det också många som har en negativ bild av.
Men framtidens industrisysslor ser ut att inte alls likna de som existerar idag, och det behöver inte heller arbetsmiljön göra. En del i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv är att minimera risker och monotont arbete, och där spelar belastningsergonomin en stor roll. Automatisering, större variation i arbetet, mer behovsanpassade arbetsplatser och ett mer systematiserat ergonomiarbete är saker som diskuteras, och som är små men viktiga steg i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv och förändra bilden av arbetsmiljön.
Läs mer om hur kan förbättra ergonomin och komma igång med ett systematiskt arbete i vårt whitepaper ”Bättre ekonomi med ergonomi”.

visar en folder om ergonomi
 

Produktguide Montage

På en Montagearbetsplats är ergonomin extra viktig... Kolla gärna in vår guide där vi lyfter vanligt förekommande problem och guidar dig till en produktlösning!

Läs mer här

Här hittar du hela vår produktsortiment