Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser. Lyft är också ett av de moment som orsakar flest olyckor på arbetsplatsen – varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket. De flesta av dessa skulle dock kunna undvikas.

Olycksstatistiken talar tyvärr sitt tydliga språk. Lyft- och lastsituationer är förknippade med flera riskmoment och det sker olyckor. I en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket utgör lyft och förflyttning dessutom den vanligaste orsaken till belastningssjukdomar. Hårdast drabbade är tillverkningsindustrin, byggbranschen och företag inom transport och kommunikation. Läs mer om riskfaktorerna med lyft i vårt whitepaper ”Lyftolyckor sker i onödan”.
Vad är det då som ligger bakom alla dessa olyckor? Faktum är, att de allra flesta lyftolyckor sker helt i onödan. En av de stora orsakerna bakom problemen är nämligen bristande kunskaper, men med en välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner skulle de flesta olyckor kunna undvikas. Kunskap är nyckeln.
Fem steg till säkrare lyft
På Gigant kan vi hjälpa dig på vägen till en säkrare lyftarbetsplats. En avgörande faktor är det förebyggande arbetet – att se över arbetsplatsen och studera vad som kan göras för att olyckor ska undvikas, innan de ägt rum. Vår metod kan sammanfattas i fem steg:
1. Val av produkt
Utrustning anpassad efter den enskilda arbetsplatsen och de behov som finns där.
2. Dokumentation
Säkerställande av att varje produkt håller rätt kvalitet och att de innehåller bruksanvisningar, certifikat med mera.
3. Rutiner
Hjälp med att systematisera arbetsmiljöarbetet och att skapa ett högt säkerhetsmedvetande.
4. Utbildning
Säkerställande av att produkterna används rätt och att lyften sker med minsta möjliga risk, samt utbildning av all personal.
5. Inspektion
Alla lyftprodukter har ett krav på inspektion och den måste också journalföras.
Vill du veta mer om hur du främjar säkrare lyft på din arbetsplats? Ladda ner vårt whitepaper ”Lyftolyckor sker i onödan”.

Vad behöver ni för att minska olyckorna?

Spaklyftblock med kätting Svero

Spaklyftblock med kätting Svero

Art.no. 540021 {{'2420,000000000' | currency: ' kr'}}
Lyftkätting klass 10 1-part Krok typ BKG/GBK Gunnebo Lifting

Lyftkätting klass 10 1-part Krok typ BKG/GBK Gunnebo Lifting

Art.no. 540419 {{'2690,000000000' | currency: ' kr'}}
Eltelfer 1-fas Svero

Eltelfer 1-fas Svero

Art.no. 539936 {{'24850,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant rundsling sömlös tillverkad i polyester dubbel skyddsduk

Gigant rundsling sömlös tillverkad i polyester dubbel skyddsduk

Art.no. 540929 {{'65,000000000' | currency: ' kr'}}

Materialbearbetning

På en tillverkande industri hanteras inkommande materialet som ska kapas upp och börja formas. Det är en smutsig och grov arbetsplats där bla. tunga, otympliga lyft ofta förekommer. I vårt material för materialbearbetning listar vi förekommande problem och guidar till produktlösningar.

Läs mer här