Minska sjukfrånvaron med bättre ergonomi

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin. Det innebär dels stora kostnader för företagen, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det vill vi på Gigant ändra på.

På alla typer av arbetsplatser är ergonomi viktigt, men arbetsplatserna ser olika ut och beroende på vilket arbete du ska utföra behöver du kunna anpassa lösningarna efter dina behov. En del arbetsplatser kräver att du står upp under en längre tid medan andra kräver många tunga lyft.
Fördelarna med ergonomiska arbetsplatser är många. Personalen mår bättre, jobbet kan utföras mer effektivt och du når även ekonomiska vinster.
Läs mer i vårt whitepaper ”Bättre ekonomi med ergonomi”.
Trots detta är det många som blir hemmablinda och som inte ser problemen förrän skadan redan är skedd. En av orsakerna tros vara att kopplingen mellan god ergonomi och ekonomisk vinning tidigare inte varit helt enkel att se. Där börjar forskningen nu komma ikapp allt mer, men trots det är det inte alltid en prioriterad fråga då den som lider störst skada av dålig ergonomi inte är företaget utan den enskilda medarbetaren.
Men faktum är att en god arbetsmiljö minskar sjukfrånvaron och de kostnader som den medför för företagen. Sjukskrivningar är extremt kostsamma för arbetsgivaren och Försäkringskassan uppskattar att två veckors sjukskrivning av en anställd med en månadslön på 25 000 kronor kostar företaget närmare 20 000 kronor. Den summan är dessutom beräknad exklusive ersättare och produktionsbortfall.
Så istället för att arbetsgivarna frågar sig hur mycket de har råd att investera i en bättre arbetsmiljö vill vi vända på frågan. Viken arbetsgivare har råd att slarva med arbetsmiljön?
Vill du lära dig mer om problemen som dålig belastningsergonomi kan medföra och om hur vi kan hjälpa dig att lösa problemen?

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Gigant hyllplan med kant runt om

Gigant hyllplan med kant runt om

Art.no. 532916 {{'370,000000000' | currency: ' kr'}}
Plockvagn med stege 2 hyllor KM

Plockvagn med stege 2 hyllor KM

Art.no. 542488 {{'6150,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant arbetsstol ESD

Gigant arbetsstol ESD

Art.no. 534298 {{'3700,000000000' | currency: ' kr'}}