Rätt avskärmning kan spara stora belopp varje år

Rätt skyddsutrustning är A och O för att arbetet ska bli så säkert som möjligt. Men lika viktigt som det är att skydda sig själv när man utför potentiellt hälsofarliga uppgifter – lika viktigt är det att skydda sina kollegor.

Om vi till exempel tittar på buller, så kanske du själv har skydd när du står och arbetar, men låt säga att du står i en helt öppen miljö och dina kollegor som står längre bort och arbetar med något annat inte har skydd, då kan de få problem på sikt. Det finns alltså starka skäl till att inte bara säkra skydd till den som utför arbetet, utan även till dem runt omkring. Läckage, skadligt ljus från exempelvis svetsning, samt buller orsakar personskador för miljardbelopp varje år.
Kort sagt: Avskärmning är inom vissa delar av industriarbetsplatsen ett måste för en säker, trygg och kostnadseffektiv arbetsplats.

Välj rätt sorts avskärmning

Att välja rätt avskärmning är ett viktigt beslut. En instinktiv lösning är ofta att smälla upp en fast och beständig vägg. Den ger en långsiktig investering, har bullerdämpande effekt men tidskrävande och dyr att justera och är därför inte alltid den bästa lösningen på problemet.
Mobila arbetsväggar har många gånger samma fördelar som beständiga väggar, men går enkelt att flytta för att möjliggöra en flexibel arbetsplats.
Det finns också andra alternativ. Vid arbetsmoment som utförs mer sällan eller där fysisk placering av avskärmningen ska vara flexibel är draperiskärmar att rekommendera. Med avskärmningsväggar, draperier och skärmar går det smidigt och är prisvärt att göra om en hel lokal eller enskilda arbetsstationer utan större ingrepp. Ett enkelt sätt anpassa din arbetsplats för att skapa det mest säkra och effektiva arbetsflödet.

Förankra valet av avskärmning

När arbetsplatsen ska förändras och förbättras är det viktigt att förankra det hos medarbetarna, för att få bästa effekt. Vi på Gigant hjälper till att visa på fördelarna och nyttan både ur säkerhets och arbetsmiljöaspekt och på så sätt känner alla involverade sig delaktiga i arbetsplatsutformningen.
Kunniga och engagerade medarbetare är det bästa sättet för att uppnå målet om att skapa morgondagens säkra, moderna och effektiva industrier, som står sig i den globala konkurrensen. Ladda ner vår broschyr och lär dig mer om avskärmning!