Risker med felaktig belysning

Hur ljussätter man för att människor ska må så bra som möjligt, för att minimera olyckor och effektivt spara energi och pengar? Den frågan är inte helt lätt att besvara, eftersom man snabbt vänjer sig vid brister och det kan ta tid innan man ser några konsekvenser. Det gäller att förebygga problemen innan de uppstår.

Det vi vet är att dålig belysning drabbar hela kroppen och att två av tre av alla olyckor på företag sker i dålig belysning. För att komma till rätta med problemet behöver man göra en ljusanalys och noggrant gå igenom alla områden. Vi har listat några risker som blir större när belysningen inte är anpassad efter personal, uppgift och arbetsmiljö.

Fler sjukdomsfall och sämre effektivitet

Stress, sömnproblem och sänkt prestationsförmåga är bara några följder som felaktig belysning kan ge upphov till. De allra flesta arbetar i bristfällig belysning, vilket på många sätt kan vara skadligt. Färger och ljus påvekar vår biorytm, såsom kroppstemperatur, uppmärksamhet och samspelet mellan sömnhormonet melatonin och stresshormonet kortisol. För att vi ska hålla oss pigga, friska och effektiva är det därför viktigt att dels ha tillräckligt mycket belysning, framför allt om arbetsplatsen saknar dagsljus, dels att belysningen har en färgton som liknar dagsbelysning och inte drar starkt åt gult.

Olyckor

Bristfällig belysning ökar olycksrisken på arbetsplatsen, exempelvis när man arbetar vid en maskin. För att eliminera skuggor och liknande ska belysningen vara justerbar samt flimmerfri och bländfri.  Flimrande ljus kan ge stroboskopseffekt, vilket betyder att belysningen har en ljusfrekvens som sammanfaller med frekvensen på exempelvis en maskin. Det kan leda till att maskinen ser ut att vara stillastående, vilket i värsta fall orsakar olyckor.
En annan typ av olyckor som riskerar att inträffa på grund av felaktig belysning är truckolyckor. Många av dessa olyckor beror på att förarna kör först i starkt och sedan i svagt ljus, till exempel från solljus utomhus in en mörk lagerlokal.

Lönsamheten kan påverkas

När det föreligger risk för olyckor, trött personal och försämrad effektivitet är det också hot mot lönsamheten. Ljus är därför ett viktigt område att prioritera och arbeta förebyggande med. På Gigant hjälper vi dig gärna med att analysera din belysning och ta fram förslag på hur den kan förbättras.
Vi börjar med att kartlägga arbetsplatsen och arbetsuppgifterna i en grundlig behovsanalys. Detta gör vi för att få en helhetsbild och hitta riskmomenten så att vi kan föreslå rätt åtgärder. Vi tar i vår analys exempelvis hänsyn till insläpp av dagsljus och färg på väggar, golv och tak mm. Är allmänbelysningen tillräcklig? Har man några miljökrav internt på företaget? Är belysningen anpassad efter individens behov, ålder, arbetsuppgifter och synkrav? Detta är bara några av alla de frågor vi ställer oss. Vi använder en luxmätare för att se om ljusstyrkan är rätt för de arbeten som ska utföras. Från mätningarna får vi ett underlag med värden som vi använder för att hitta rätt lösning. Kontakta oss för en kostnadsfri analys för att komma igång!
Vill du lära dig mer om riskerna med felaktig belysning och hur du kan minimera dem? Ladda ner vår ljusbroschyr!


 

Vad behöver ni?