Verktøy og lagringsskap for montering mellom søyler