Avskärma för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Avskärma för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Att skärma av arbetsplatsen är ett enkelt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö. Lika viktigt som det är med personlig skyddsutrustning är det att avskärma och skydda omgivningen. Luftföroreningar låg år 2015 bakom mer än var tionde arbetsskada anmäld till Arbetsmiljöverket, men med hjälp av avskärmning kan risken reduceras för att oskyddade ögon, hud och andningsorgan skadas. På Gigant har vi kunskapen för hur du får en säkrare och mer attraktiv arbetsplats med hjälp av avskärmning.

Minska risken för skador och olyckor

Luftföroreningar är en vanlig orsak bakom arbetsskador anmälda till arbetsmiljöverket. Där kan avskärmning bli en stor tillgång i att förebygga denna sortens skador, men avskärmning skyddar även medarbetarna mot exempelvis smuts, stänk, drag, gnistor och skadligt ljus.
Det är även vanligt med trafikolyckor på industriarbetsplatser. Mellan 2008 och 2012 stod maskinella truckar för över 400 arbetsolyckor. Ett sätt att reducera antalet olyckor är att låta trafik vara tydligt avgränsad och låta föraren ha god sikt över sin omgivning.

Ett steg i att skapa mer konkurrenskraftig arbetsplats

De utmaningar som dagens industrier ställs inför antas eskalera i framtiden. För att vara konkurrenskraftig krävs det att arbetsplatsen är attraktiv, effektiv och säker. Detta för att kunna behålla befintlig personal, locka nya medarbetare och inte minst klara av de krav som en ökad globalisering genererar.
Medarbetarnas attityd och upplevda känsla av arbetsmiljön påverkar också företagets kapacitet och framgång. Då den fysiska miljön har stor inverkan på just arbetstillfredsställelsen är det viktigt att hantera faktorer såsom temperatur, planlösning och estetik – kort sagt hur både arbetsplatsen ser ut och upplevs. Här krävs anläggningar som tar fram det bästa ur medarbetarna så att du kan konkurrera såväl med kvalitet som med arbetstillfredsställelse. Avskärmning möjliggör för en flexibel utformning av arbetsplatsen, där du kan förändra den fysiska miljön och nå en jämnare temperatur.

Genomtänkta miljöer ökar lönsamheten

En ogenomtänkt miljö kan kosta företaget mycket pengar. Ett vanligt problem med hög potential är portar och dörrar. Öppna portar står och kostar pengar för varje minut som går. Det som påverkar är temperaturskillnaden, elförbrukning och energipriset. Med avskärmning kan du minska problemet med temperaturskillnader, vilket är positivt dels för medarbetarna men också för lönsamheten.

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar ditt arbete, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.
Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att bli mer effektiv, minska antalet olyckor, minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam.
Vill du komma igång med att skapa en mer genomtänkt arbetsmiljö med hjälp av avskärmning? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer

Vad behöver du skärma av?

Gigant  skjutbara stripesridåer

Gigant skjutbara stripesridåer

Art.no. 535546 {{'3510,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant transparent skyddsdraperi

Gigant transparent skyddsdraperi

Art.no. 535437 {{'495,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant Arbetsplatsvägg 60

Gigant Arbetsplatsvägg 60

Art.no. 535284 {{'5350,000000000' | currency: ' kr'}}

Du kanske behöver ngt annat till din arbetsplats