Förbättra ergonomin och effektiviteten med smart förvaring

Förbättra ergonomin och effektiviteten med smart förvaring

En bra förvaringslösning bidrar i allra högsta grad till en bättre arbetsmiljö, där ökad säkerhet för de anställda är grundläggande, men där även bättre ergonomi är ett viktigt mål. En väl planerad förvaringslösning genererar även ökad effektivitet. På Gigant har vi kunskapen för hur du optimerar din arbetsplats med hjälp av genomtänkt förvaring och bra utrustning.

Större säkerhet

Olyckor i samband med lager och förvaring är ett växande problem, och ett sätt att öka säkerheten på företaget är därför att se över förvaringen. Enligt Arbetsmiljöverket sker en stor del av olyckorna p.g.a bristande rutiner och riskbedömning samt överbelastade och skadade pall- och hyllställ, exempelvis i samband med tung manuell hantering, ras eller truckkörning. Att satsa på större säkerhet är inte bara en arbetsmiljöfråga. Det är också ett sätt att visa utåt att man tar detta på allvar samt en del i att locka ny kompetens och göra arbetsplatsen mer attraktiv. För att öka säkerheten krävs kontinuerligt och förebyggande arbete, men också rätt utrustning. Det kan exempelvis handla om förankringar, påkörningsskydd och märkning, samt regelbundna kontroller av arbetsutrustningen.

Bli mer attraktiv och effektiv

Genom att ha en förvaringslösning med hyll- och pallställ som är kontrollerade och som därmed uppfyller regler och rekommendationer, skapas trygghet för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Förutom tryggheten kan attraktiviteten öka då arbetsplatsen blir säkrare med ett minskat antal sjukskrivningar och olyckor, vilket även leder till ökad effektivitet. En nyckel till hög effektivitet är förvaringens layout där planeringen av hyll- och pallställens placering, avstånd, gångar m.m. avgör. Gigant hjälper gärna till att rita upp förvaringslösningen i Gigant 3D.

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar din förvaring, och i steg tre driftsätts detta och följs upp. Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig till en säkrare arbetsplats. Vill du komma igång med att förbättra dina förvaringslösningar? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.