Förebygg läckage med säker hantering

Förebygg läckage med säker hantering

Att ha en säker hantering av miljöpåverkande produkter är på många sätt viktigt för verksamheten. Det minskar din påverkan på miljö och skapar en säkrare arbetsmiljö för medarbetarna – men en säker hantering av denna sortens produkter är dessutom ett lagkrav. På Gigant har vi kunskapen för hur du förebygger läckage.

En säker och läckagefri arbetsplats

Finns det helt läckagefria industriarbetsplatser? Troligtvis inte, men med sunt förnuft och vår expertis så har man kommit en bra bit på väg. Grundregeln är att göra någonting istället för ingenting. Relativt små och enkla förbättringar kan resultera i stora förändringar i arbetet mot en säkrare, effektivare och attraktivare arbetsplats. Att ha en säker hantering av miljöpåverkande produkter är dessutom ett lagkrav. Enligt lagen har du dels ansvar för förebyggande och skyddande åtgärder, men du bär också ansvaret vid en eventuell olycka samt för fortlöpande planering och kontroll.

Kartlägg riskerna och förebygg innan olyckan är framme...

En stor del i arbetet med säkrare hantering av miljöpåverkande produkter handlar om att ha rätt förutsättningar, men också att ha koll på vilka risker som finns. Du bör se över hur hanteringen sker idag och var det skulle kunna brista. Du behöver också ha koll på lagkraven och upprätta en plan för hur ni går till väga om olyckan skulle vara framme. Med vår Miljörond och vår metod i tre steg (Analys, Lösning, Driftsättning) hjälper vi dig med tips och råd i ditt miljöarbete.


....Men om olyckan ändå skulle inträffa

Vare sig du arbetar i en servicebil eller med spårarbete är det väldigt viktigt att vara förberedd i händelse av olycka eller ofrivilligt läckage. Spillberedskap är vad brandsläckaren är för elden, designat för att vara den första insatsen man gör för att begränsa läckage, exponering och oönskad inverkan på miljön. Vi har sortimentet av akutväskor, beredskapsboxar och andra redskap.

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar ditt miljösäkrande arbete, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.
Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam.
Vill du komma igång med att förebygga och hantera spill och läckage? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.