Rätt belysning – ökad effektivitet

Rätt belysning – ökad effektivitet

Belysningen på vår arbetsplats påverkar oss mer än vad vi kanske är medvetna om. Rätt ljus på vår arbetsplats gör oss piggare och resulterar i bättre arbetsinsatser, ökad effektivitet och färre fel. Stress, sömnproblem och sänkt prestationsförmåga är bara några följder som felaktig belysning kan ge upphov till. De allra flesta arbetar i bristfällig belysning som till och med kan vara skadlig. Problem kan vara allt ifrån otrivsam, felriktad och bländande belysning till blinkande eller flimrande ljus eller att det helt enkelt är för mörkt. Genom att anpassa belysningen kan man påverka kroppens hormoner och få människor att må bättre och hålla sig friskare.

Välj rätt belysning och bli piggare och friskare

När vi ser dåligt på grund av undermålig belysning spänner vi nacke och axlar och arbetsställningen blir ofta helt fel, vilket får till följd att huvudvärken sätter in. I värsta fall kan dålig belysning leda till att olyckor inträffar.
Forskning visar att rätt belysning på arbetsplatsen, anpassad på individnivå, förebygger sjukskrivningar och ökar effektiviteten. Rätt belysning gör människor friskare, gladare och effektivare.
För att lära dig mer om vanliga problem och om hur du kommer till rätta med dem, läs Gigants broschyr ”Rätt belysning, ökad effektivitet”.

Ljus och färger på arbetsplatsen har också en stor betydelse för biorytmen. Under dygnets alla timmar och under årets gång kontrollerar den biologiska klockan vår biorytm, såsom kroppstemperatur, uppmärksamhet och samspelet mellan sömnhormonet melatonin och stresshormonet kortisol. Melatonin reglerar en persons vakenhet, livlighet och sömnbehov. Ju mer ljus man utsätts för desto lägre melatoninhalt får man i blodet och desto piggare känner man sig. Problem med biorytmen drabbar de anställda främst under höst och vinter.

Ekonomiska och miljömässiga besparingar

Sparpotentialen i Sverige är enorm. Bara genom att byta ut föråldrad belysning skulle hela sex miljarder kronor per år kunna sparas. Lägg därtill kostnaden för sjukskrivningar; enligt arbetsmiljöorganisationen Prevent beräknas en långtidssjukskrivning kosta arbetsgivaren 100 000 kronor per halvår.
Rätt ljus är även smart för miljön. Eftersom elanvändningen för belysningen i Sverige står för hela 30 procent av den totala energiförbrukningen, skulle utfasning av alla gamla lysrör göra stor skillnad. Genom att byta ut föråldrad belysning mot moderna system med LED skulle vi kunna sänka energiförbrukningen för belysning med upp till 85 procent. EU:s direktiv är att Sverige ska sänka sin energiförbrukning med 20 procent till 2020 för att nå klimatmålen. Om vi byter ut gamla lysrör kommer vi en bra bit på vägen!

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar din belysning, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.

Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron och effektivisera arbetet.

Vill du komma igång med att förbättra din belysning? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.