Minska olyckorna med säkrare lyft

Minska olyckorna med säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser. Lyft är också ett av de moment som orsakar flest olyckor på arbetsplatsen – varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket. I en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket utgör lyft och förflyttning dessutom den vanligaste orsaken till belastningssjukdomar. Hårdast drabbade är tillverkningsindustrin, byggbranschen och företag inom transport och kommunikation. De flesta olyckor och belastningsskador skulle dock kunna undvikas.

Kunskap är nyckeln

Vad är det då som ligger bakom alla dessa olyckor? Faktum är, att de allra flesta lyftolyckor sker helt i onödan. En av de stora orsakerna bakom problemen är nämligen bristande kunskap, men med en välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner skulle problemet kunna lösas. Kunskap är nyckeln.
För att lära dig mer om vanliga problem och hur du får bukt med dem, läs Gigants whitepaper ”Lyftolyckor sker i onödan”.

Ekonomiska vinster

Bättre lyftteknik, rutiner och produktval leder inte bara till en säkrare arbetssituation utan möjliggör även för ekonomisk vinning. Sjukskrivningar är en stor kostnad för arbetsgivaren och inte minst för individen. Mycket finns att vinna på att förändra olycksstatistiken.

Säkerheten först

På Gigant har vi kompetensen för hur du skapar en lyftsäker arbetsplats och guidar dig igenom alla steg mot den lösning som passar dig bäst. Vi kan bistå med allt från produktval och systematisering av arbetsmiljöarbetet till utbildning och inspektion.

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar din lyftlösning, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.

Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron, undvika olyckor och öka säkerheten.

Vill du komma igång med att förbättra din lyftsäkerhet? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.