Företaget

Verksamheten består i utveckling och tillverkning av slut- och vinkelväxlar till fordonsindustrin. Hos GKN i Köping arbetar cirka 900 personer.

Uppdraget

Öka effektiviteten, kvaliteten och graden av ordning och reda hos GKN Driveline i Köping. Skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb i form av anpassningsbara arbetsplatser. Höj- och sänkbara bord, stolar, lyftpelare... en helhetslösning.

Resultatet

Detta är ett långsiktigt arbete som hållit på sedan 2004. Idag ser man en ökad produktivitet och färre reklamationer samt ett större engagemang kring förbättringsarbete hos personalen.

Från traditionell verkstad till morgondagens industriarbetsplats

– Vi insåg att effektivare arbetsplatser var en nyckel för att nå våra mål. I samarbete med Gigant har vi sedan skapat flera lösningar i vårt produktionsflöde som bit för bit tagit oss framåt, berättar Håkan Eriksson, produktionstekniker hos GKN i Köping.

Ute i lokalen syns flera goda exempel på hur en modern industriarbetsplats ska se ut – i princip alla arbetsplatser går att anpassa efter den enskilde operatören och på så sätt undviks arbetsskador samtidigt som det går enklare och snabbare att arbeta.

– Vill man se en förändring måste man också skapa förutsättningarna för en sådan. Vi har vunnit bättre ordning och reda vid varje arbetsplats, minskade ställtider och ökad produktivitet på det här sättet, berättar Håkan Eriksson.

Analys

Vi börjar med att analysera arbetsmiljön på plats ute i verksamheten – vilka behov och eventuella problemområden är prioriterade? Vi lyssnar därefter in er egen expertkunskap kring verksamheten och produktionen för att säkerställa att vår leverans gör verklig skillnad.

Lösning

Utefter analysen tar vi fram en helhetslösning. Förslaget kan ritas i Gigant 3D för att visualisera och offerera erbjudandet och för att du som kund ska få en känsla för hur lösningen passar in och hur olika detaljer är utformade.

Driftsättning

Vi släpper inte ansvaret bara för att produkten har lämnat lagret. Vid önskemål hjälper vi även till med montering på plats och ser till att lösningen fungerar som den ska. Vi har montageteam över hela Norden.