Företaget

Verksamheten består i utveckling och underhåll av stenkrossar som bland annat används inom gruv- och anläggningsindustrin. Beläget i Svedala. Cirka 500 anställda.

Uppdraget

Bullerdämpa Sandvik Mining & Constructions nybyggda svetshall. Ett krav var att produkter i arbetsflödet skulle kunna föras in och ut ur svetshallen med hjälp av travers.

Resultatet

En effektiv och säker svetshall med låg ljudnivå. Även ljudnivån ute i den intilliggande produktionshallen har sänkts tack vare att väggen ljudabsorberar åt båda hållen. Porten gör att den interna materialhanteringen flyter på effektivt och användandet av truck har kunnat minimeras.

Svetsanläggning i världsklass- Gigant ljuddämpar hos Sandvik

2011 genomförde Sandvik Mining & Construction i Svedala en satsning som bäst beskrivs som unik. Projektet räknades till ett av de största i Sverige det året. För att klara sina egna högt ställda krav på bullernivån samarbetade de med Gigant.

En av utmaningarna var att skapa en behaglig ljudmiljö vid svetshallen som ligger vägg i vägg med den övriga, betydligt tystare, verksamheten. Därmed ville man inte bara dämpa ljudnivån inne i svetshallen, utan även se till att så lite buller som möjligt läckte ut.

– Ett krav från oss var att vi skulle kunna passera väggen med travers för att få ett bra flöde i produktionen, berättar Simon Norman som var projektledare för svetshallen.

Gigant utförde en behovsanalys och mätte bullernivåerna. Lösningen blev en sex meter hög vägg med en lika hög port. Upptill finns ingen överliggare, därmed kan traversen enkelt föras in och ut ur svetshallen.

– Vårt mål var en svetsverksamhet i toppklass. Det bästa möjliga. Jag tycker att vi har lyckats. Faktum är att vi på Sandvik Mining & Construction, med 500 anställda, inte haft ett olyckstillbud på åtta månader. Det visar att vi har kommit en bit på vägen, menar Simon Norman.

Analys

Vi börjar med att analysera arbetsmiljön på plats ute i verksamheten – vilka behov och eventuella problemområden är prioriterade? Vi lyssnar därefter in er egen expertkunskap kring verksamheten och produktionen för att säkerställa att vår leverans gör verklig skillnad.

Lösning

Utefter analysen tar vi fram en helhetslösning. Förslaget kan ritas i Gigant 3D för att visualisera och offerera erbjudandet och för att du som kund ska få en känsla för hur lösningen passar in och hur olika detaljer är utformade.

Driftsättning

Vi släpper inte ansvaret bara för att produkten har lämnat lagret. Vid önskemål hjälper vi även till med montering på plats och ser till att lösningen fungerar som den ska.