Företaget

Sandvik Wear Protection & Screening Media Tillverkar slitskydd för fordon och maskiner samt siktmedia för industrin. Ligger i Svedala i anslutning till Sandvik Mining & Construction men har egen utveckling och administration. Cirka 20 anställda på avdelningen.

Uppdraget

Dämpa bullret och kraftigt minska behovet av hörselskydd ute i produktionen hos avdelningen Wear Protection & Screening Media hos Sandvik i Svedala. Två åtgärder föreslogs och genomfördes. 1. Ljudabsorberande dukar så nära bullerkällorna som möjligt. 2. Ljudabsorberande väggelement runt om i lokalen, särskilt framtagna för de frekvenser där mest buller förekom.

Resultatet

En märkbart lägre ljudnivå. I mätningarna har ljudnivån runt om i lokalen minskat med mellan 4 och 13 dB. Endast vid ett av de områden som uppmättes var ljudnivån över 85 dB (nivån där hörselskydd ska användas). Decibel mäter man med en logaritmisk skala vilket innebär att en sänkning med 10 dB är en halvering av ljudnivån. Det märks!

Gigant hos Sandvik: Färre hörselkåpor - ökad produktivitet

Både personal, ledning och Sandviks egen miljöingenjör 
var överens: bullernivån hos avdelningen Wear Protection & Screening Media behövde sänkas. Genom ett samarbete med Gigant kunde de åstadkomma en effektiv helhetslösning.

Gigant började med att besöka Sandvik i Svedala för att utföra mätningar. Efter en behovsanalys kunde de föreslå två olika spår. För det första, isolera så nära bullerkällorna som möjligt och för det andra, skapa en allmän bullerdämpning i lokalen. Sandvik valde att gå på båda linjerna.

– Vi kunde direkt konstatera att ljudnivån hade sänkts men vi utförde även mätningar av ljudnivån. Och resultaten är anmärkningsvärda, säger Martin Andersson som är produktionsansvarig hos Sandvik, Wear Protection & Screening Media.

Idag syns få hörselkåpor ute på golvet samtidigt som produktiviteten ökat från 58 procent, till över 75 procent.

– Här är många faktorer inblandade, men självklart har bullerdämpningen spelat roll, buller är ju en uttröttande faktor. Och en lägre ljudnivå gör det till exempel enklare att kommunicera och risken för missförstånd minskar, säger Martin Andersson.

Analys

Vi börjar med att analysera arbetsmiljön på plats ute i verksamheten – vilka behov och eventuella problemområden är prioriterade? Vi lyssnar därefter in er egen expertkunskap kring verksamheten och produktionen för att säkerställa att vår leverans gör verklig skillnad.

Lösning

Utefter analysen tar vi fram en helhetslösning. Förslaget kan ritas i Gigant 3D för att visualisera och offerera erbjudandet och för att du som kund ska få en känsla för hur lösningen passar in och hur olika detaljer är utformade.

Driftsättning

Vi släpper inte ansvaret bara för att produkten har lämnat lagret. Vid önskemål hjälper vi även till med montering på plats och ser till att lösningen fungerar som den ska. Vi har montageteam över hela Norden.