Effektivare plock- och packhantering

Helhetslösning för bättre plock- och packhantering

Det är vanligt att anställda inom plock och pack får fysiska problem på grund av att det saknas anpassade hjälpmedel till de materialförflyttningar som arbetet kräver. Många lyft görs fortfarande manuellt vilket kan leda till åkommor som huvudvärk och ont i axlar, nacke och rygg. Bristfälliga hjälpmedel leder också till att arbetet tar längre tid än vad det behöver. Andra vanliga problem på arbetsstationer för plock och pack kan till exempel vara att många olika saker behöver hanteras på en och samma plats samt att det ofta förekommer en hel del störande ljud. Oordning och buller ökar risken för misstag som exempelvis felplock.


I vår arbetsplatslösning tar vi tag i de vanligaste problemen och presenterar olika lösningar. Resultatet är Typarbetsplats Plock och pack – ett helhetstänk för dig som vill ha en plock- och packarbetsplats passande för morgondagens moderna industrier.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis bristfälliga hjälpmedel för att klara av upprepade och tunga lyft, dålig belysning och svårigheter med att hålla ordning och reda? Detta är några av de vanligaste problemområden som uppkommer på arbetsplatser för plock och pack inom industrin.

För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I analysfasen kartlägger vi arbetsplatsen och arbetsuppgifterna i en grundlig behovsanalys för att identifiera eventuella problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats.


Med analysen som grund, ritar vi sedan upp och presenterar den bästa lösningen för just er verksamhet. När allt är klart hjälper vi till med driftsättning och att få in plock- och packarbetsplatsen som en del i det systematiska miljöarbetet.


Resultatet – en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. En bra investering och ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, ESD eller belastningsergonomi m.m.


Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

För plock- och packarbetsplatser arbetar

vi efter följande problemområden

Ergonomi


Många lyft av paket och produkter, med olika omfång och vikt, från och till platser på olika höjd, kan innebära en ohälsosam belastning på kroppen. Gigant har lösningarna som gör arbete med plock och pack ergonomiskt.


Ljus


Underskatta inte effekten av rätt belysning. Förvaring, verktyg och hjälpmedel som är nödvändiga på en arbetsplats för plock och pack kan dock göra placeringen av belysning till en utmaning, men med smarta lösningar går det att skapa en ljus arbetsmiljö som gör det enkelt att göra rätt.


Buller och avskärmning


Det är bevisat att buller leder till sämre arbetsprestation, stress och trötthet. Buller kan också öka risken för misstag och olyckor. Såväl avskärmning som minskat buller kan på många sätt bidra till en effektivare arbetsplats.


Materialhantering


En av arbetsuppgifterna på plock- och packarbetsplatsen innebär transport av material, vilket tar mycket tid utan rätt hjälpmedel. Gigant har lösningarna som effektiviserar materialhanteringen.


Lyft


Manuella lyft är fortfarande vanligt förekommande och det finns stora vinster att göra med mer genomtänkta lyftlösningar. Med rätt lyfthjälpmedel effektiviseras lyften och risken för skador och olyckor minimeras.


5S


Att skapa ordning på plock- och packarbetsplatsen är oerhört viktigt då felplock snabbt kan generera stora kostnader och betydande badwill.


Förvaring


Med rätt layout på plockstationens förvaring kan arbetet enkelt effektiveras och göras säkrare.

Vill du komma igång med att optimera din svetsarbetsplats?

I vår svetsguide går vi igenom vanliga problem och hur du löser dem.

GUIDE Plock och pack

Broschyr plock och pack