Helhetslösningar för en bättre arbetsplats

Under många år har vi på Gigant kartlagt de vanligaste problemen och behoven på industriarbetsplatser runt om i Norden. Resultatet av detta är Gigant Typarbetsplatser. Ett enkelt sätt att optimera din arbetsplats och bli mer lönsam.


Med Gigant Typarbetsplatser har vi utifrån vanliga problem på typiska industriarbetsplatser tagit fram lösningar som ökar såväl produktivitet som säkerhet och välmående hos personalen. Med dessa köpbara helhetslösningar hjälper vi våra kunder att ta steget över till moderna och attraktiva industriarbetsplatser. 

Din lönsamhet – vår prioritet

För att hitta bästa möjliga lösning har vi på Gigant delat in vårt tillvägagångssätt i tre delar – expertis, lösning och metod.


Expertisen har vi tagit ut i ett antal problemområden, där vi definierar vanliga problem på industriarbetsplatsen. Utifrån detta tar vi fram en heltäckande arbetsplatslösning som optimerar arbetsplatsen. För att säkerställa att lösningen är rätt för dig använder vi oss av Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. 

För en bättre service- och underhållsverkstad

Arbetsmiljön på dessa arbetsplatser upplevs i många fall som allt annat än attraktiv, men det går att råda bot på. Det främsta kravet på en service- och underhållsverkstad är att den är flexibel eftersom här utförs många olika sorters arbeten.

Helhetslösningen för att miljösäkra din industri

Alla industrier som bedriver en verksamhet som hanterar, lagrar, tillverkar eller kommer i kontakt med oljor, kemikalier eller andra miljöpåverkande produkter har behov av miljösäkring.

Helhetslösning för en bättre mät & kvalitetsstation

Mät- och kvalitetsstationen är en arbetsplats som i regel är belägen intill maskinparken. Många gånger upplever de anställda problem med belysningen, dels att det är för dålig belysning men också att det exempelvis uppstår blänk och reflektioner.

Helhetslösningen för en bättre montagearbetsplats

Det finns flera vinster med att förbättra sin montagearbetsplats och utrustningen på och kring den. Bättre ergonomi, större säkerhet och flexibilitet samt ökad lönsamhet är bara några av dem.

Helhetslösning för en bättre materialbearbetning

Tunga, otympliga lyft är en del i vardagen och mycket höga ljudnivåer kommer ifrån maskinerna när materialet går igenom dem. Här finns därmed många kritiska moment, men genom att optimera arbetsplatsen kan du uppnå allt ifrån höjd säkerhet och lönsamhet till minskad sjukfrånvaro och färre fel.

Svetsarbetsplats, en arbetsplats med många säkerhetskrav

På nästan all tillverkande industri finns någon typ av svetsarbetsplats – vad som däremot inte stämmer för alla arbetsplatser är att denna är utformad på ett så optimalt sätt som möjligt.

Helhetslösning för bättre plock- och packhantering

Det är vanligt att anställda inom plock och pack får fysiska problem på grund av att det saknas anpassade hjälpmedel till de materialförflyttningar som arbetet kräver. Många lyft görs fortfarande manuellt vilket kan leda till åkommor som huvudvärk och ont i axlar, nacke och rygg. Bristfälliga hjälpmedel leder också till att arbetet tar längre tid än vad det behöver.