Miljösäkring

Att ha en säker hantering och förvaring av miljöpåverkande produkter är inte bara viktig ur hälsosynpunkt- utan dessutom ett lagkrav. Gigant har allt ifrån absorbenter och avfallshantering till länsor. Självklart uppfyller våra produkter de lagstadgade krav och förordningar som finns. Genom enkla men effektiva åtgärder får du en säkrare och mer produktiv arbetsplats där risken för skador och miljöpåverkan minskar.

  • Vi har ett brett och heltäckande sortiment av absorbenter för alla typer av vätskor och verksamheter. 

  • För daglig användning då du behöver torka bort oljor, fett och annan smuts. Lämpliga för händer, ytor och maskiner.

  • Vårt invallnings- och förvaringssortiment hjälper dig att förvara och hantera alla dina oljor och kemikalier på ett korrekt och säkert sätt.

  • Behållare för att förvara och transportera miljöfarliga vätskor på ett säkert sätt utan att riskera onödigt spill.

  • Vi erbjuder allt från mindre bänkskåp till brandsäkra lösningar och containrar för de stora förvaringsbehoven.

  • Vi har ett heltäckande erbjudande för avfallshantering, för både inom-och utomhusbruk. Tippcontainrar, källsortering samt tipp och byggvagnar.

LAGER OCH FÖRVARING FRÅN GIGANT


Här hittar du många produktlösningar för ordning och reda på arbetsplatsen. Om ditt företag jobbar med lean eller 5S finns här många produktlösningar som bidrar.


Sortimentet innehåller skåp, hyll-och pallställ, verktygslådor verktygsväskor och olika lösningar för smådelsförvaring. Produkter som bidrar till en god ordning och därmed en effektiv arbetsplats.

Det är vanligt att anställda inom plock och pack får fysiska problem på grund av att det saknas anpassade hjälpmedel till de materialförflyttningar som arbetet kräver. Många lyft görs fortfarande manuellt vilket kan leda till åkommor som huvudvärk och ont i axlar, nacke och rygg. Bristfälliga hjälpmedel leder också till att arbetet tar längre tid än vad det behöver. Andra vanliga problem på arbetsstationer för plock och pack kan till exempel vara att många olika saker behöver hanteras på en och samma plats samt att det ofta förekommer en hel del störande ljud. Oordning och buller ökar risken för misstag som exempelvis felplock. I vår arbetsplatslösning tar vi tag i de vanligaste problemen och presenterar olika lösningar. Resultatet är Typarbetsplats Plock och pack – ett helhetstänk för dig som vill ha en plock- och packarbetsplats passande för morgondagens moderna industrier.