Skapa en 5S-struktur

Resultatet blir en säkrare arbetsplats

5S står för fem mycket viktiga S: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och få till ett fungerande 5S-arbete är inte alltid helt lätt. Framför allt kan det vara svårt att bibehålla ordningen under en längre tid. Det här är dock något som måste prioriteras, då en bra 5S-struktur bidrar både till en högre kvalitetssäkring och effektivitet men också till en större säkerhet. För att skapa en 5S-struktur på arbetsplatsen krävs det därför att man lyckas få med alla på arbetsplatsen i arbetet med 5S. Tydliga och realistiska mål samt rätt förutsättningar för att kunna utveckla arbetet är därför av största vikt.


Gör ordning och reda till en vana


Ordning och reda kan låta självklart för många, men det behöver inte betyda att alla agerar i enlighet med begreppet. 5S är mer än bara ordning och reda, eftersom det handlar om att skapa stabilitet och struktur anpassat efter företagens egna behov. För att lyckas krävs att man kommer överens om vilken nivå av ”ordning” man vill uppnå. Sedan gäller det att öva in det man kommit överens om så att det blir en vana. När det har blivit en vana går det sedan över till ett självklart agerande, vilket är målet.


Engagera alla för att lyckas


För att få till en 5S-struktur som sträcker sig genom hela verksamheten gäller det att få med alla på tåget. En engagerad ledningsgrupp är a och o, där ledningen behöver visa sitt engagemang genom att avsätta tid för att skapa en 5S-plan och absolut inte skjuta på 5S-mötena. På så sätt skickar man rätt signaler utåt och arbetet framstår som viktigt. Ett engagemang smittar dessutom av sig på medarbetarna, vilket gör att fler eldsjälar vågar visa att de brinner för något som är viktigt för företaget. Ledningen bör också kontinuerligt skapa utrymme för medarbetarna att tala om nästa förbättringssteg, så att 5S-arbetet inte rinner ut i sanden.För att lära dig mer om vanliga fallgropar och om hur du bygger upp en 5S-kultur, läs Gigants whitepaper ”Så skapas en 5S-kultur”.


Det är även viktigt att alla som arbetar inom 5S har tillräckligt med kunskap. Att skapa ordning och reda kan låta enkelt, men 5S är mycket mer än så, eftersom det handlar om att ta fram en standard som alla upprätthåller. Det är därför viktigt att se till att man har en 5S- expert som man kan utbyta idéer med och få kunskap ifrån. En 5S-gruppledare ska också finnas tillgänglig och se till att arbetsgruppen verkligen inför 5S-arbetet i verksamheten. Tillsammans utgör man ett 5S-team som successivt jobbar mot ett gemensamt mål.


En väl grundad metod


För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar ditt 5S-arbete, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.

Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam.

5S - Nedladdningsbara resurser

Vill du komma igång med att förbättra ditt 5S-arbete? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.

Whitepaper:

Så skapas en 5S-struktur

Broschyr:

Skapa en 5s-struktur

Guide:

5s

Instruktion:

Gigants 5s-rond