FOKUS PÅ Lösningar kring industrins

vanligaste PROBLEMområden

Vi har koll på vad som gör en bra industri. Med över tre decenniers erfarenhet av att jobba med nordiska industrier har vi kunnat definiera ett antal kompetensområden – problemområden som är aktuella för flera olika typer av industrimiljöer, där stor utvecklingspotential och chanser till ökad lönsamhet finns. För varje kompetensområde finns unika lösningar, tjänster och utbildningar som alla berör förbättringar av industriarbetsplatsen.

Ett erbjudande i tre steg

För att hitta bästa möjliga lösning har vi på Gigant delat in vårt erbjudande i tre delar – expertis, lösning och metod. Det är också dessa som ligger till grund för vårt tillvägagångssätt.


Expertisen har vi tagit ut i ett antal problemområden, där vi definierar vanliga problem på industriarbetsplatsen. Utifrån detta tar vi fram en heltäckande arbetsplatslösning som optimerar arbetsplatsen. För att säkerställa att lösningen är rätt för dig använder vi oss av Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning.Vilket problemområde vill du förbättra?
Problemområde - Belastningsergonomi
Vikten av bra Ergonomi Bättre belastningsergonomi, högre resultat Visste du att felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna...
Problemområde - Lyft
 Säkra Lyft i Vardagen Minska riskerna och olyckorna med säkrare lyft Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska...
Problemområde - Läckage
Hantera Läckage Förebygg läckage med säker hantering Att ha en säker hantering av miljöpåverkande produkter är på många sätt viktigt...
Problemområde - Förvaring
Smartare förvaring Förbättra ergonomin och effektiviteten med smart förvaring En bra förvaringslösning bidrar i allra högsta grad till en bättre...
Problemområde - Materialhantering
Materialhanteringens betydelse Höj effektiviteten med bra materialhantering Materialhanteringen har stor betydelse för effektiviteten och konkurrenskraften. Ett steg på vägen mot...
Problemområde - Avskärmning
skärma av arbetsplatsen säkrare och mer attraktiv arbetsplats genom avskärmning Att skärma av arbetsplatsen är ett enkelt sätt att skapa...
Problemområde - Belysning
Rätt belysning  Skapa ökad effektivitet med funktionell belysning Belysningen på vår arbetsplats påverkar oss mer än vad vi kanske är...
Problemområde - ESD
Höj ESD-skyddet Säkra utrustning, personal och lönsamhet med ESD All elektronik är känslig och ingen elektronik går säker från statisk...
Problemområde - Struktur
Skapa en 5S-struktur Resultatet blir en säkrare arbetsplats 5S står för fem mycket viktiga S: sortera, systematisera, städa, standardisera och...
Problemområde - Buller
BULLER ett utbrett arbetsmiljöproblem Visste du att mer än bara höga ljudnivåer räknas som buller? Med buller menar Arbetsmiljöverket allt...