Höj ESD-skyddet

Säkra utrustning, personal och lönsamhet med ESD

All elektronik är känslig och ingen elektronik går säker från statisk elektricitet. Trots det är okunskapen fortfarande stor och oförklarliga elektronikkrascher inträffar i många branscher. Reparationer och höga servicekostnader är ett förekommande problem för de allra flesta industriarbetsplatser. En av orsakerna bakom detta problem är ESD (Electrostatic Discharge) – eller snarare brist på bra ESD-skydd.


Höj ESD-skyddet


För att minska ESD-skador på produkter, och då framförallt kretskort, krävs att man ökar ESD-skyddet. Ett ökat skydd minskar inte bara risken att permanenta och latenta skador inträffar på ESD-produkterna, utan ger även ett skydd för användaren. Ett ESD-område som inte är ESD-skyddat är också ett hinder för produktiviteten då skadorna medför höga kostnader. Med kunskap om problemen och förebyggande insatser går företaget bättre samtidigt som medarbetarna kan känna sig trygga på arbetsplatsen. Med en trygg arbetsplats i medarbetarens perspektiv menas bland annat eliminerad risk för gnistbildning och därmed personligt obehag.


Förebygg skador och planera arbetet


Redan innan det går så långt som ESD-skador, kan förbättrat ESD-skydd öka lönsamheten och trivseln på företaget. Dessutom ökar kundintrycket och förtroendet om kunderna får veta att företaget har ett genomtänkt ESD-skydd. Det blir tryggt att sälja elektronik då man vet att risken för permanenta och latenta skador är nästintill obefintlig. För att skapa ett ESD-skyddat område (EPA, Electro Protective Area) är det viktigt att tänka på flödet i produktionen. Det är till exempel en klar fördel att ha ESD-området samlat i produktionslokalen snarare än utspritt.


Hur kan du förebygga ESD-skador på din arbetsplats? Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi ut till dig och ser över ditt behov.


För att skapa ett lyckat arbete inom ESD finns det flera steg att genomgå. Framförallt är det viktigt att se till att alla som arbetar inom ESD-området har genomgått en grundutbildning. Detta för att kunna förstå de tekniska och centrala begreppen inom ESD-området och hur man planerar och genomför ett hållbart arbete steg för steg.


En väl grundad metod


För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar ditt ESD-arbete, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.

Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig till en säkrare arbetsplats.

Nedladdningsbara resurser

Vill du komma igång med att förbättra ditt ESD-skydd? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.

Whitepaper: Konsekvenser av otillräckligt ESD-Skydd

Broschyr:

HÖJ ESD-skyddet

Guide:

ESD

Instruktion:

Gigants ESD-rond