MONTAGEarbetsplats

Helhetslösningen för en bättre montagearbetsplats

Montagearbetsplatsen är en del i industrin med höga krav på flexibilitet, då arbetet kan utföras såväl vid en fast arbetsplats som vid ett löpande band eller på en station i produktionslinjen. Det finns flera vinster med att förbättra sin montagearbetsplats och utrustningen på och kring den.


Bättre ergonomi, större säkerhet och flexibilitet samt ökad lönsamhet är bara några av dem. I vår arbetsplatslösning går vi igenom vanliga problem och presenterar olika lösningar.


Resultatet är Typarbetsplats Montage – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en montagearbetsplats passande för dagens moderna industrier.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis dålig belysning, hög ljudnivå eller att komma åt att svetsa ur alla olika vinklar? Det här är några av de vanligt förekommande problem på svetsarbetsplatser runt om i landet.

För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett definierar vi de problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats, där vi på Gigant kan komma ut till dig och göra detta på plats. Utifrån dessa tre steg tar vi fram en lösning, och i steg tre driftsätter vi detta och utvärderar.


När du köper en Typarbetsplats finns det två vägar att gå. Antingen väljer du en färdig lösning där en stor del av jobbet redan är gjort och som enkelt kan justeras efter dina behov.


Har du ett särskilt unikt problem som kräver en mer komplex lösning finns också alternativet att vi gör en grundlig analys av ditt behov och sedan skräddarsyr lösningen. 

Oavsett vilken väg du väljer blir resultatet detsamma: en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. Ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, ESD eller belastningsergonomi m.m.


Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

För montage arbetar vi efter följande problemområden

Belastningsergonomi


Montering sker ofta ute i verksamheten där ergonomin kanske inte får samma prioritet som vid den fasta arbetsplatsen, trots att det är precis lika viktigt var arbetet än äger rum.


Ljus


Att hitta rätt ljusmängd på en montagearbetsplats är viktigt. Ljuset behöver kunna justeras efter vem som arbetar, vad man arbetar med, vara bländfritt osv.


Materialhantering


En hel del material transporteras dagligen in och ut från montagearbetsplatsen. Här ligger utmaningen i att göra detta så effektivt och riskfritt som möjligt.


Avskärmning


Montagearbetet sker ofta mitt ute i verksamheten och det är vanligt med mycket liv och rörelse. Skapas en lugn arbetsplats är det lättare att hålla koncentrationen uppe, arbetet blir mer effektivt och risken för fel och arbetsrelaterad stress minskar.


Buller


Många gånger består bullret på industrin av en kombination av många olika typer av ljud, som kontinuerligt ljud ifrån exempelvis motorer och fläktar, fluktuerande ljud ifrån t ex en kapsåg och impulsljud från hammarslag eller liknande. Därför kan även avskärmningslösningar som minskar ljudnivåerna vara nödvändiga.


5S


På montagearbetsplatsen används dagligen en mängd olika komponenter och behovet av en väl fungerande 5S-struktur är därför extra stort.


Förvaring


Bra förvaring är ytterligare ett sätt att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Förvaringen bör vara noga genomtänkt så att arbetsdagen blir så effektiv som möjligt


Lyft


Lyft är en vanlig orsak bakom många skador inom industrin. På montagearbetsplatsen hanteras många olika detaljer i varierande storlekar, många gånger för tunga för att lyfta manuellt, och arbetsplatsen bör därför utrustas med bra hjälpmedel för detta.


Läckage


Såväl användning som påfyllning av kemikalier är ofta förekommande på montagearbetsplatsen.


ESD


Vissa montage behöver vara ESD-säkrade och många gånger handlar det om ett montage där kretskort hanteras.

Vill du komma igång med att optimera din montagearbetsplats?

I vår montageguide går vi igenom vanliga problem och hur du löser dem.

GUIDE MONTAGE

Broschyr MONTAGE