Gigantmodellen

vår metod för bättre industriarbetsplatser

När du vill förbättra din industriarbetsplats så har vi lösningarna. Med hjälp av vår egenutvecklade metod Gigantmodellen tar vi dig hela vägen från analys till driftsättning och säkerställer att du får den bästa lösningen för dig och ditt företag. Vi erbjuder utformning, expertrådgivning och driftsättning av kompletta industriarbetsplatser. Helt från början – eller som komplettering av en befintlig arbetsplats.


Vill du veta mer om hur vi kan förbättra din arbetsplats? Tveka inte att kontakta oss. Vi kan kostnadsfritt komma ut till er för att se över ert behov och vilka lösningar som skulle kunna passa.


1. Analys

Vi börjar med att analysera arbetsmiljön på plats ute i verksamheten – vilka behov och eventuella problemområden är prioriterade? Vi lyssnar därefter in er egen expertkunskap kring verksamheten och produktionen för att säkerställa att vår leverans gör verklig skillnad.

2. Tjänster & Utbildning

Vårt utbildningsformat Gigant Academy utbildar bland annat inom lyftsäkring, hur man håller ordning och reda eller hur man ökar effektiviteten med hjälp av bättre ergonomi. Man kan även köpa tjänster såsom en ljusinventering eller inspektion av en lyftarbetsplats. Tjänsterna och utbildningarna är en del av analysen för att kunna leverera en så bra kundlösning som möjligt

3. Lösning

Utefter analysen tar vi fram en helhetslösning. Förslaget kan ritas i Gigant 3D för att visualisera och offerera erbjudandet och för att du som kund ska få en känsla för hur lösningen passar in och hur olika detaljer är utformade.

4. Leverans

Gigant levererar enligt satta ledtider på ett sätt som du som kund önskar, med tydlig dokumentation och avsändare, snabb leveranstid och utan skador på godset.

5. Driftsättning

Vi släpper inte ansvaret bara för att produkten har lämnat lagret. Vid önskemål hjälper vi även till med montering på plats och ser till att lösningen fungerar som den ska. 

6. Uppföljning

Efter att lösningen är på plats och används i verksamheten gör vi kontinuerliga uppföljningar. Blev resultatet det önskvärda? Finns det behov av djupare analys för att effektivisera fler delar av företaget? Med hjälp av uppföljningen säkerställer vi att du har fått den lösning som gör störst skillnad för dig.

Vill du komma igång och förbättra din arbetsplats med hjälp av Gigantmodellen? KONTAKTA OSS redan idag.