Vikten av bra Ergonomi

Bättre belastningsergonomi, högre resultat

Visste du att felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin? När belastningsergonomi prioriteras bort och sjukskrivningarna blir många blir det ett hinder för såväl produktivitet som lönsamhet. På Gigant har vi lång erfarenhet av och stor expertis kring att hitta lösningar som leder till bättre belastningsergonomi – och som i slutändan resulterar i ett mer välmående företag, såväl hälsomässigt som ekonomiskt.


Förebygg skador, bygg in effektivitet.


Siffror från Arbetsmiljöupplysningen berättar om 14.000 belastningsskador varje år. Sjukskrivningar som tar ut sitt pris i personlig hälsa och belastar företagens resultaträkningar hårt. I snitt kostar ett års sjukskrivning företaget över 100.000 kronor. Då ingår inte lön till ersättare eller produktionsbortfall.


Att lägga pengar på rätt utrustning, ergonomiska hjälpmedel och utbildning är en investering som betalar sig nästintill omgående i minskade sjuktal. Det är också en satsning som är lönsam i form av ökad produktivitet och personalhälsa. Att ta ansvar för arbetsmiljön är dessutom ett lagkrav och underlåtenhet innebär sanktionsavgifter.


Redan innan det går så långt som sjukfrånvaro, kan förbättrad ergonomi öka trivseln och företagets effektivitet. Vi jobbar helt enkelt bättre om redskap och miljö är anpassade till hur vi fungerar som människor. Förebyggande investeringar är lika mycket en fråga om att öka kapaciteten på företaget och förbättra produktionskvalitén, som att minska skador och sjukskrivningskostnader. En satsning med bara vinnare.


Hur kan du förbättra belastningsergonomin på din arbetsplats?


En väl grundad metod


För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar din belastningsergonomi, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.

Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam.

Nedladdningsbara resurser

Vill du komma igång med att förbättra din belastningsergonomi? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips – ladda ner någon av våra resurser och läsa mer.

Whitepaper: Bättre ekonomi med ergonomi

Broschyr: Minska belastningen, höj resultatet

Guide: Bättre belastningsergonomi

Rond: Börja din

ergonomirond här