Mät- och Kvalitetarbetsplats

Helhetslösning för en bättre mät & kvalitetsstation

Mät- och kvalitetsstationen är en arbetsplats som i regel är belägen intill maskinparken. Här plockas komponenter ut för att kontrolleras, mätas och synas, där kravet på fokus och precision är stort. Många gånger upplever de anställda problem med belysningen, dels att det är för dålig belysning men också att det exempelvis uppstår blänk och reflektioner.


Många anställda upplever också att arbetsbordet inte är tillräckligt stabilt, så att det blir en utmaning att nå den noggrannhet som krävs i mätningarna. Andra kommentarer är att arbetsplatsen snabbt blir smutsig eller att mätverktyg tenderar att försvinna. I vår arbetsplatslösning går vi igenom vanliga problem och tillhandahåller relevanta lösningar. 


Resultatet är Typarbetsplats Mät och kvalitetsstation – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en Mät- och kvalitetsstation passande för dagens moderna industrimiljö.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis dålig belysning, ont i rygg och nacke eller att arbetsplatsen är svår att anpassa efter olika personer och behov? Det här är några av de vanligast förekommande problemen på montagearbetsplatser runt om på industrierna.

För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett definierar vi de problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats, där vi på Gigant kan komma ut till dig och göra detta på plats. Utifrån dessa tre steg tar vi fram en lösning, och i steg tre driftsätter vi detta och utvärderar.


När du köper en Typarbetsplats finns det två vägar att gå. Antingen väljer du en färdig lösning där en stor del av jobbet redan är gjort och som enkelt kan justeras efter dina behov.


Har du ett särskilt unikt problem som kräver en mer komplex lösning finns också alternativet att vi gör en grundlig analys av ditt behov och sedan skräddarsyr lösningen. 

Oavsett vilken väg du väljer blir resultatet detsamma: en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. Ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, ESD eller belastningsergonomi m.m.


Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

För mät- och kvalitetsstationen arbetar vi efter följande problemområden

Belastningsergonomi


När kravet på fokus och precision är stort ställer det i sin tur krav på en stabil arbetsplatslösning, men även lösningar för hur du undviker alltför påfrestande statisk belastning.


Ljus


På mät- och kvalitetsstationen är kravet på noggrannhet särskilt stort eftersom små avvikelser behöver kunna avläsas. Då krävs ordentligt med ljus, från olika vinklar och utan blänk eller reflektioner.


Buller


Buller kan påverka arbetsförmågan och störa det fokus som krävs på en mät- och kvalitetsstation. Därför är det viktigt med arbetsplatslösningar som minskar bullret.


Avskärmning


Här finns vissa moment med särskilt höga krav på renlighet. Med rätt avskärmning hålls en del av smutsen ute samtidigt som städningen underlättas.


Materialhantering


När komponenterna inte har någon fast plats utan flyttas till mät- och kvalitetsstationen för att kontrolleras kräver det en genomtänkt materialhantering, för att säkerställa att transporterna går till på bästa möjliga sätt.


Lyft


När komponenterna som kontrolleras flyttas in och ut från mät- och kvalitetsstationen innebär det många och emellanåt tunga lyft. Dessa måste ske på ett sätt som inte orsakar skador eller för tung belastning.


Förvaring


Behovet av förvaring på mät- och kvalitetsstationen ser lite olika ut. Därför är det viktigaste att förvaringen går att anpassa efter behov.


5S


Med många verktyg och komponenter att hålla reda på spelar 5S en betydande roll på den här arbetsplatsen. Viktigt att ha i åtanke är dessutom att såväl fasta som mobila lösningar krävs.

Vill du komma igång med att optimera din arbetsplats?

I vår guide går vi igenom vanliga problem och hur du löser dem.

GUIDE MÄT- & Kvalitetsstation

Broschyr MÄT- & KVALITETSSTATION