SERVICE OCH UNDERHÅLL

För en bättre service- och underhållsverkstad

Att det är mörkt, dammigt och smutsigt eller att det saknas en dator som gör att man kan ta del av löpande information – det är kommentarer man ofta får från medarbetare ute på service- och underhållsverkstäder. Arbetsmiljön på dessa arbetsplatser upplevs i många fall som allt annat än attraktiv, men det går att råda bot på.


Det främsta kravet på en service- och underhållsverkstad är att den är flexibel eftersom här utförs många olika sorters arbeten. Det bör även finnas en mobil arbetsplats, då en hel del av arbetsuppgifterna utförs på plats ute i verksamheten. I vår arbetsplatslösning går vi igenom vanliga problem och tillhandahåller relevanta lösningar.


Resultatet är Typarbetsplats Service & underhåll – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en service- och underhållsverkstad passande för dagens moderna industrimiljö.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis dålig belysning, ont i rygg och nacke eller att arbetsplatsen är svår att anpassa efter olika personer och behov? Det här är några av de vanligast förekommande problemen på montagearbetsplatser runt om på industrierna.

För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett definierar vi de problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats, där vi på Gigant kan komma ut till dig och göra detta på plats. Utifrån dessa tre steg tar vi fram en lösning, och i steg tre driftsätter vi detta och utvärderar.


När du köper en Typarbetsplats finns det två vägar att gå. Antingen väljer du en färdig lösning där en stor del av jobbet redan är gjort och som enkelt kan justeras efter dina behov.


Har du ett särskilt unikt problem som kräver en mer komplex lösning finns också alternativet att vi gör en grundlig analys av ditt behov och sedan skräddarsyr lösningen. 

Oavsett vilken väg du väljer blir resultatet detsamma: en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. Ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, ESD eller belastningsergonomi m.m.


Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

För service och underhåll arbetar vi efter följande problemområden

Belastningsergonomi


När en hel del av arbetsuppgifterna utförs ute i verksamheten gäller det att skapa goda ergonomiska förutsättningar både på den fasta och på den mobila arbetsplatsen.


Ljus


I en service- och underhållsverkstad arbetar många olika personer med olika slags arbetsuppgifter. Belysningen behöver därför kunna anpassas efter vad man jobbar med, men också efter exempelvis längd och ålder, då det kan påverka hur väl man ser eller hur nära inpå arbetsytan som man vill ha sin belysning.


Materialhantering


Det är aldrig ett regelbundet flöde av liknande komponenter som går via serviceverkstaden, utan variationen är stor.


Avskärmning


På en industriarbetsplats där det ständigt är mycket människor, material och truckar i rörelse, kan det vara svårt att slappna av och känna arbetsro. Då gör rätt avskärmning stor skillnad.


Buller


Maskiner och verktyg skapar såväl höga ljudnivåer som lägre ihållande buller. Båda riskerar att skada de som arbetar, men på helt olika sätt. Här finns fler lösningar att tillgå för att skapa en bättre och tystare arbetsmiljö.


5S


På en service- och underhållsverkstad förekommer ofta en hel del verktyg och behovet av en fungerande 5S-struktur


Förvaring


Med en stor mängd komponenter att tillgå är det viktigt med bra och genomtänkt förvaring.


Lyft


Lyft är en av de vanligaste orsakerna till arbetsplatsskador. Därför krävs bra hjälpmedel för att lyften ska ske på rätt sätt.


Läckage


Diverse kemikalier är vanligt förekommande i service- och underhållsverkstaden, vilket ställer krav på kunskap om hantering och förvaring.

Vill du komma igång med att optimera din montagearbetsplats?

I vår montageguide går vi igenom vanliga problem och hur du löser dem.

GUIDE Service och underhåll

Broschyr SERVICE OCH UNDERHÅLL