Svetsarbetsplats


en arbetsplats med många säkerhetskrav är SVETSARBETSPLATSEN


På nästan all tillverkande industri finns någon typ av svetsarbetsplats – vad som däremot inte stämmer för alla arbetsplatser är att denna är utformad på ett så optimalt sätt som möjligt. Det finns flera vinster med att optimera sin svetsarbetsplats. Bättre ergonomi, högre säkerhet, färre sjukskrivningar och ökad lönsamhet är bara några av dem. I vår arbetsplatslösning definierar vi vanliga problem och tillhandahåller lösningar.


Resultatet är Typarbetsplats svets – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en svetsarbetsplats passande för dagens moderniserade industri.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis dålig belysning, hög ljudnivå eller att komma åt att svetsa ur alla olika vinklar? Det här är några av de vanligt förekommande problem på svetsarbetsplatser runt om i landet.

För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett definierar vi de problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats, där vi på Gigant kan komma ut till dig och göra detta på plats. Utifrån dessa tre steg tar vi fram en lösning, och i steg tre driftsätter vi detta och utvärderar.


När du köper en Typarbetsplats finns det två vägar att gå. Antingen väljer du en färdig lösning där en stor del av jobbet redan är gjort och som enkelt kan justeras efter dina behov.


Har du ett särskilt unikt problem som kräver en mer komplex lösning finns också alternativet att vi gör en grundlig analys av ditt behov och sedan skräddarsyr lösningen. 

Oavsett vilken väg du väljer blir resultatet detsamma: en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. Ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, ESD eller belastningsergonomi m.m.


Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

inom svets arbetar vi med att lösa följande problemområden

Belastningsergonomi

På en svetsarbetsplats är det inte ovanligt med arbete i konstiga arbetsställningar för att komma åt och svetsa i alla höjder och vinklar. Då är ergonomin särskilt viktig.


Ljus

Både tillräckligt med ljus och rätt sorts placering krävs för att medarbetarna ska må bra och för att undvika fel.


Lyft

På en svetsarbetsplats hanteras ofta lite tyngre stålkonstruktioner som ska svetsas. Då krävs bra hjälpmedel och metoder för att hantera dessa lyft.


Buller

Likt många andra delar av en industri kan höga ljudnivåer förekomma på en svetsarbetsplats. Här finns flera lösningar för att skapa en bättre och tystare arbetsmiljö.


5S

Ordning och reda är oerhört viktigt på en svetsarbetsplats då brandrisken är stor.


ESD

Såväl brandfarliga som explosiva varor kan förekomma på en svetsarbetsplats. Då gäller det att hantera dem på rätt sätt.

Vill du komma igång med att optimera din svetsarbetsplats?

I vår svetsguide går vi igenom vanliga problem och hur du löser dem.

GUIDE Svets

Broschyr Svets