Vätskehantering

Behållare avsedda för förvaring och transport av miljöfarliga vätskor är oumbärliga när det kommer till att skydda vår miljö och förebygga olyckor. Dessa specialdesignade behållare är tillverkade med högsta standard för att säkerställa en tät förslutning, vilket minimerar risken för läckage. Med en robust konstruktion och material som kan stå emot korrosiva och skadliga kemikalier, garanterar dessa behållare att vätskor förblir inneslutna, även under tuffa transportförhållanden. Utöver detta är de ofta utrustade med extra säkerhetsfunktioner, som ventiler och förstärkta lock, för att undvika onödigt spill och ångbildning.

  • Konstruerade för att förhindra brand vid hantering av brandfarliga vätskor. Med inbyggd flamspärr som avleder hetta och eld samt ger ett jämnt flöde vid tappning. Finns även som doseringskanna med praktiskt pumpaggregat för att undvika spill och exponering.

  • Eliminerar statisk elektricitet och risk för brand (gnistbildning) med säker jordning mellan tappkärl och jord via mottagarkärl. Finns som klämma och krokodilklämma.

  • En hjälp vid tömning av tunga dunkar och burkar i t ex verkstäder, industrier och laboratorier. Tömmer säkert utan spill, kan fästas på vägg eller ställas på golv. Passar för 25-liters plastdunk och 20 liters plåtburk.

  • Förflytta dina fat med fatkärror och vagnar från Gigant. Fatvagnar för 1 eller 2 stående fat. Vi har även fatvagnar som kan kombineras stående/liggande.

  • Du får en säker och smidig hantering av fat med våra fatgripare, fattänger och fatlyftare för stående eller liggande fat.

  • Ett praktiskt och säkert hjälpmedel när spillolja och andra kemikalier ska tömmas i ett fat eller IBC tank. Vi har även fattrattar med flamskydd för brandfarliga vätskor.


  • Monteras enkelt på 200-liters fat. En utbytbar smältsäkring gör att tunnan lämpar sig även för förvaring av brandfarligt avfall, locket stänger sig automatiskt vid +74°. Passar fat från Ø 565-578 mm.

  • Vi har olje- och dieseltankar i olika utförande och material. Integrerade gaffeltunnlar gör dem lätt att flytta. Behöver du förvara tex. kemikalier och rengöringsmedel löser vi det också.

  • Vakuumtrycket utjämnas manuellt eller automatiskt beroende på modell. Manöverventilen öppnar sig vid ett övertryck av ca 0,2-0,6 bar. Alla fatventiler har inbyggd flamspärr. FM-godkända.

  • Med våra fatkranar slipper du spill och läckage. Skruva fast kranen mot fatet och vrid sedan avtappningspipen i önskad riktning. Passar för lätt och trögflytande vätskor. Av mässing med teflonpackning.

LAGER OCH FÖRVARING FRÅN GIGANT


Här hittar du många produktlösningar för ordning och reda på arbetsplatsen. Om ditt företag jobbar med lean eller 5S finns här många produktlösningar som bidrar.


Sortimentet innehåller skåp, hyll-och pallställ, verktygslådor verktygsväskor och olika lösningar för smådelsförvaring. Produkter som bidrar till en god ordning och därmed en effektiv arbetsplats.

Det är vanligt att anställda inom plock och pack får fysiska problem på grund av att det saknas anpassade hjälpmedel till de materialförflyttningar som arbetet kräver. Många lyft görs fortfarande manuellt vilket kan leda till åkommor som huvudvärk och ont i axlar, nacke och rygg. Bristfälliga hjälpmedel leder också till att arbetet tar längre tid än vad det behöver. Andra vanliga problem på arbetsstationer för plock och pack kan till exempel vara att många olika saker behöver hanteras på en och samma plats samt att det ofta förekommer en hel del störande ljud. Oordning och buller ökar risken för misstag som exempelvis felplock. I vår arbetsplatslösning tar vi tag i de vanligaste problemen och presenterar olika lösningar. Resultatet är Typarbetsplats Plock och pack – ett helhetstänk för dig som vill ha en plock- och packarbetsplats passande för morgondagens moderna industrier.

Referens - GKN Driveline
Resultatet Företaget Verksamheten består i utveckling och tillverkning av slut- och vinkelväxlar till fordonsindustrin. Hos GKN i Köping arbetar cirka 900 personer. Uppdraget Öka effektiviteten,...
Referens - Altlas Copco Surface and Exploring Drilling Örebro
Företaget Atlas Copco Surface and Exploration Drilling Avdelningen ligger i Örebro och arbetar med att slutmontera bergborrmaskiner som ska användas ovan jord. Atlas Copco finns...
Referens - Sandvik Wear Protection Screening Media Svedala
Företaget Sandvik Wear Protection & Screening Media Tillverkar slitskydd för fordon och maskiner samt siktmedia för industrin. Ligger i Svedala i anslutning till Sandvik Mining...