MILJÖarbetsplats

Helhetslösningen för att miljösäkra din industri

Alla industrier som bedriver en verksamhet som hanterar, lagrar, tillverkar eller kommer i kontakt med oljor, kemikalier eller andra miljöpåverkande produkter har behov av miljösäkring. En industri har i regel flera olika miljöstationer för att hantera allt ifrån avfall och sopsortering till förvaring och hantering av kemikalier och akuta beredskapsstationer. Vilka stationer som behövs och hur många beror givetvis på vilken typ av industri det är och hur stor den är.


Regler och lagstiftning ser även olika ut beroende på om miljöstationerna finns inomhus eller utomhus och framför allt skiljer de sig åt beroende på vilken kommun industrin ligger i och hur miljön runt omkring ser ut. I vår arbetsplatslösning går vi igenom vanliga problem och presenterar olika lösningar.


Resultatet är Typarbetsplats Miljöstationer – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en miljöstation passande för dagens moderna industrier.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis hantering av spill och läckage eller att känna sig trygg med vad miljölagen kräver av dig och din industri? Det här är några vanligt förekommande problem på miljöstationer runt om på industrierna

För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett definierar vi de problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats, där vi på Gigant kan komma ut till dig och göra detta på plats. Utifrån dessa tre steg tar vi fram en lösning, och i steg tre driftsätter vi detta och utvärderar.


När du köper en Typarbetsplats finns det två vägar att gå. Antingen väljer du en färdig lösning där en stor del av jobbet redan är gjort och som enkelt kan justeras efter dina behov.


Har du ett särskilt unikt problem som kräver en mer komplex lösning finns också alternativet att vi gör en grundlig analys av ditt behov och sedan skräddarsyr lösningen. 

Oavsett vilken väg du väljer blir resultatet detsamma: en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. Ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, ESD eller belastningsergonomi m.m.


Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

För de olika miljöstationerna arbetar vi efter följande problemområden

Förvaring


På lagret förvaras ofta en mängd oljor, kemikalier och andra miljöpåverkande produkter, och detta måste ske på ett säkert sätt. Förvaringsutrymmet måste bland annat vara utformat så att eventuella spill samlas upp och att kemikalier som riskerar någon form av reaktion om de blandas hålls separerade.


5S


Att systematisera och strukturera är A och O i all miljösäkring. Arbetar du genomgående enligt 5S blir ditt miljösäkringsarbete konsekvent och logiskt för alla inblandade – t.ex. skapar en tydliga uppmärkning av förvaringsutrymmen, var beredskapsstationer finns och av sopsortering en säkrare men också en effektivare arbetsmiljö.


Läckage


Så fort det finns oljor och kemikalier på en arbetsplats finns risk att det sprider sig och kan orsaka skador på människor eller miljö. Med enkla hjälpmedel och förebyggande beredskap kan riskerna minimeras rejält.


Materialhantering


Fat med kemikalier är otympliga och tunga, vilket ställer krav på att hanteringen sker under säkra och kontrollerade former, med hjälpmedel som underlättar. Det är även viktigt att risken för eventuella läckage utesluts med hjälp av dessa hjälpmedel.


Lyft


Så fort som kemikalier hanteras i större behållare så som på fat eller i IBC-behållare är de väldigt tunga och otympliga. Med rätt hjälpmedel blir uppgifterna enklare att utföra och arbetsmiljön blir bättre

Vill du komma igång med att optimera din miljöarbetsplats?

I vår miljöguide går vi igenom vanliga problem och hur du löser dem.

GUIDE MILJÖ

Broschyr MILJÖ