OM Gigant

Den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats

Vi är Gigant och likt namnet antyder har vi stora ambitioner. Gigant tillverkar och utvecklar sitt produktsortiment med ett mål: Att skapa attraktivare, effektivare och säkrare industriarbetsplatser. Vi verkar i huvudsak inom produktion, verkstad och lager/logistik. Visionen är att vara den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats. Med egen produktion i Småland kan vi specialanpassa och skapa unika lösningar av våra produkter utifrån specifika behov.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Vårt erbjudande utgörs av tre delar, som vi sammantaget kallar för "Bättre Fabriker". De tre delarna som säkerställer att vi lyckas med att skapa attraktivare, effektivare och säkrare industriarbetsplatser är vår expertis, våra lösningar och vår metod.


Vår expertis har vi tagit ut i ett antal kompetensområden eller problemområden som är aktuella för olika typer av industrimiljöer och som tar sin grund i vår långa erfarenhet av att jobba med nordiska industriföretag. Bland våra kompetensområden hittar du allt från lyft och buller till 5S och ESD. Varje område innehåller unika lösningar, tjänster och utbildningar som alla berör förbättringar av industriarbetsplatsen.

Med vår expertis som grund arbetar vi fram våra lösningar, såväl inom de stora frågorna gällande produktionsplanering och effektivisering som specifika arbetsplatslösningar för några av industrins mest förekommande typarbetsplatser, t.ex. svets, montering, service och underhåll. Varje typarbetsplats är en miniatyranläggning i sig med anpassade produkter och tillhörande tjänster – baserat på behov och typ av verksamhet.


En viktig del av att leverera en kompetent lösning för framtidens behov är att arbeta enligt en noga uttänkt process. Det är där vår metod kommer in i bilden. Vi har utvecklat en egen modell för att kunna erbjuda expertkunskap hela vägen, från analys till driftsättning. Vi kallar den kort och gott; Gigantmodellen.


Vill du veta mer om hur vi kan förbättra din arbetsplats? Kontakta oss redan idag!