Sale Off
795+LIX4

Batteriskåp är brandklassade 90 minuter yttre brand enligt EN 14470-1 och EN 1363-1 samt en inre brandklassad konstruktion Ei180 enligt EN 13501-2. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar. Dörrar låses separat. Stos (Ø100 mm) för inluft och anslutning till frånluft. Batteriskåpen är utrustade med fixeringspunkt för jordning.