Helhetslösningar för en bättre arbetsplats

Helhetslösningar för en bättre arbetsplats

Under många år har vi på Gigant kartlagt de vanligaste problemen och behoven på industriarbetsplatser runt om i Norden. Resultatet: Gigant Typarbetsplatser. Ett enkelt sätt att optimera din arbetsplats och bli mer lönsam

Med Gigant Typarbetsplatser har vi utifrån vanliga problem på typiska industriarbetsplatser tagit fram lösningar som ökar såväl produktivitet som säkerhet och välmående hos personalen. Med dessa köpbara helhetslösningar hjälper vi våra kunder att ta steget över till moderna och attraktiva industriarbetsplatser. 

Din lönsamhet – vår prioritet

För att hitta bästa möjliga lösning har vi på Gigant delat in vårt tillvägagångssätt i tre delar – expertis, lösning och metod.

Expertisen har vi tagit ut i ett antal problemområden, där vi definierar vanliga problem på industriarbetsplatsen. Utifrån detta tar vi fram en heltäckande arbetsplatslösning som optimerar arbetsplatsen. För att säkerställa att lösningen är rätt för dig använder vi oss av Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning.