Ordning och reda med 5s – positivt för resultatet

Att hålla ordning och reda kan låta enkelt, men att det i praktiken kan vara desto svårare är det många av oss som fått erfara. Vi har sammanställt fem tips för hur du lyckas med 5S-arbetet, dvs ordning och reda, på din arbetsplats.


 1. Sätt upp mål

För att få till ett kontinuerligt arbete med 5S behöver du ha tydliga mål att arbeta mot. Då får du motivation till att fullfölja arbetet istället för att det rinner ut i sanden efter några veckor. När vi på Gigant arbetar med 5S märker vi hur viktigt det är att målen känns rimliga – ett arbete som uppfattas som för tungt kan också göra att man inte får motivation nog att verkligen genomföra det. Känns målen enkla och genomförbara är det enklare att sätta igång och arbeta mot dem.

 2. Skaffa rätt verktyg

När du satt upp dina mål är nästa steg att se till att du har de verktyg som behövs för att nå dem. Förvaring som hurtsar, skåp och backar är exempel på effektiva hjälpmedel, där strukturen för dessa är a och o. Det du använder ofta ska vara lättast att komma åt och tvärtom.
Utbildning är också ett viktigt verktyg för att nå sina mål. Särskilt viktigt är det att ledarna förstår 5S-arbetet, eftersom det är de som ska agera bollplank och visa vägen framåt.

3. Se upp för hemmablindhet – sätt upp tydliga rutiner

Som medarbetare är det enkelt att vänja sig vid svårigheter i arbetet och istället lära sig att jobba runt dem, som till exempel fel i utrustningen eller buggar i dataprogram. Det är också det som leder till hemmablindhet. För att undvika detta krävs tydliga rutiner för 5S-arbetet, framför allt när det gäller att inkludera nyanställda.

4. Få med alla på tåget

Samarbete är nyckeln till framgång och här är det ledningen som bär det tyngsta ansvaret, eftersom det är de som ska motivera medarbetarna och föregå med gott exempel. För ett framgångsrikt 5S-arbete krävs att man skapar en 5S-kultur, där alla tillsammans arbetar för att bibehålla ordningen och vet sin del och sitt ansvar.

5. Följ upp

En vanlig fallgrop är att man glömmer uppföljningen av det arbete man gjort. Här har cheferna ett ansvar i att kontinuerligt efterfråga förbättringar och skapa utrymme för medarbetarna att tala om vad de ser som nästa förbättringspunkt.
En viktig del i uppföljningen är att fira när man nått uppsatta mål. I artikeln ”Lyckat firande – så här gör ni” beskriver livscoachen och föreläsaren Atle Johansson att positiv återkoppling påverkar oss människor starkt, vilket i sin tur har inverkan både på resultatet och effektiviteten.
På Gigant har vi kunskapen och verktygen för hur du lyckas med ditt 5S-arbete. Ladda ner vår broschyr "Skapa en 5S-struktur" för att komma igång.

man ordnar efter 5s-struktur

Hur kan vi hjälpa till?

Golvmarkering DuraStripe Extreme

Golvmarkering DuraStripe Extreme

Art.no. 537618 {{'1570,000000000' | currency: ' kr'}}
Golvmarkering DuraStripe Hörn och T-hörn

Golvmarkering DuraStripe Hörn och T-hörn

Art.no. 537621 {{'905,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant industribyrå

Gigant industribyrå

Art.no. 537385 {{'16050,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant etikettsats för 38 st handverktyg

Gigant etikettsats för 38 st handverktyg

Art.no. 120018171 {{'320,000000000' | currency: ' kr'}}