Så minskar du risken för läckage

Finns det helt läckagefria industriarbetsplatser? Troligtvis inte, men det finns de som är mer eller mindre bra på att minska antalet läckagerelaterade olyckor. Vi har sammanställt en rad tips för hur kan förebygga spill och läckage, men även hur du är rätt utrustad om en olycka ändå inträffar.

1. Håll koll på lagkraven

En bra riktlinje för en säkrare hantering av miljöpåverkande produkter är att se vad lagen säger, och utforma arbetet därefter. Verksamheten har enligt lag ett större ansvar än att bara åtgärda läckage när de väl uppstått. Hela vägen från förebyggande och skyddande åtgärder till att kontinuerligt följa upp och kontrollera verksamheten och dess säkerhet ansvarar den som bedriver verksamheten för.

2. Se över dina rutiner

Rätt förutsättningar, beredskap och rutiner är en viktig del i arbetet med att förebygga läckage. Del ett av ditt arbete bör därför bestå i en analys av dina nuvarande rutiner och förutsättningar. Vilka risker finns, var skulle problem kunna uppstå och hur väl arbetar ni idag med att förebygga och hantera eventuella olyckor?
Det kan exempelvis handla om hur de miljöpåverkande produkterna förvaras, hanteras och transporteras, men även om hur man hanterar ett läckage om en olycka väl skulle inträffa. Finns akuthjälp, absorbenter och säkerhetsdatablad nära till hands?
På Gigant arbetar vi efter vår egenutvecklade metod Gigantmodellen, där vi ser över dina behov och vilka åtgärder som skulle förbättra rutinerna i din verksamhet.

3. Kunskap är det bästa verktyget

Kraven på miljösäkring växer för varje år, men det är inte enbart en fråga om att uppfylla lagar och regelverk. Det är minst lika mycket en arbetsmiljö- och personalfråga. På Gigant anordnar vi utbildningar för såväl kunder som återförsäljare. I vår nybyggda och moderna utställningshall har vi ställt i ordning några verkliga miljöer där du får såväl teoretiska färdigheter som praktisk övning.
Kontakta oss för mer information om våra utbildningar, på gigant@gigant.se eller 0322-60 68 50.

4. Om olyckan ändå är framme – var förberedd med rätt hjälpmedel

Med förebyggande arbete kan du uppnå en betydande minskning av läckageolyckorna, men att helt komma ifrån spill och läckage är näst intill en omöjlighet inom industrin. Därför är en viktig del i arbetet för en säkrare arbetsplats att också ha rätt beredskap nära till hands när olyckan är framme. Beredskapsväskor och absorbenter i olika varianter är exempel på bra hjälpmedel.

5. Följ upp och förbättra

Att förebygga läckage och oönskad exponering är en ständigt pågående process. För att detta ska fungera krävs kunskap, rutiner och kontinuerliga uppföljningar. På Gigant erbjuder vi smarta hjälpmedel som t.ex. Gigant Miljöapp, där vi lägger grunderna till ert dagliga miljöarbete mot läckage.
Vill du förbättra ditt miljöarbete och minska riskerna för läckage? Ladda ner vår broschyr och läs mer.