Ökad produktivitet och färre fel genom minskat buller

Problemen med buller är mer omfattande än vad många känner till. Med buller menar Arbetsmiljöverket inte bara höga ljudnivåer – allt från surrande maskiner till vinande ventilationer och pratande kollegor kan bidra till en dålig ljudmiljö. Ljudnivåerna påverkar såväl personalens välbefinnande som deras prestation.


Bullerrelaterade sjukskrivningar ligger konstant högt med 930 anmälningar 2010 och hela 1500 rekordåret 2003. Industrimiljöer toppar statistiken, trots att vinningarna med minskade bullernivåer är många. För de arbetsplatser som gör något åt problemet minskar inte bara sjukskrivningarna utan vinsterna blir även att personalen jobbar mer effektivt, gör färre fel och kommunicerar bättre.


En vanlig orsak till att problemen inte åtgärdas är att bullernivåerna upptäcks och uppmärksammas först när skadan redan är skedd. Ljud från maskiner och ventilation kan gå ganska så obemärkt förbi, men kan göra stor skada om personalen utsätts för ljudet under en längre tid. Nedsatt hörsel, tinnitus och ljudöverkänslighet är bara några av de effekter som kan uppstå på grund av en dålig ljudmiljö. Läs mer om problemen med buller på arbetsplatsen och hur det kan minskas i vårt whitepaper ”Så minskas hörselskadorna”.


Ett problem för hela företaget


Buller är precis som många andra arbetsmiljöproblem något som inte bara drabbar den enskilda medarbetaren, utan i förlängningen drabbas hela organisationen när sjukfrånvaro och sänkt produktivitet blir följderna. Det många kanske inte vet om är också att buller ökar olycksrisken på arbetsplatsen. När medarbetarna inte hör varandra uppstår fler misstag samt onödiga risker och olyckor.


Varje arbetsgivare har ett ansvar för arbetsmiljön och bör arbeta systematiskt och förebyggande för en hälsosam ljudmiljö. Lär dig mer genom att ladda ner vårt whitepaper ”Så minskas hörselskadorna”.

Nedladdningsbara resurser


Whitepaper