Tre orsaker till att 5s är viktigt

Varför är 5S så viktigt och varför väljer många att jobba med det? Svaret på den frågan varierar, men de flesta är överens om att det skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Det innebär bland annat lägre reklamationskostnader, färre kommunikationsfel, kortare ställtider och minskad tid för att hitta rätt information, verktyg och material.


Vi har listat tre orsaker till varför det är viktigt att arbeta med 5:


1. Färre fel


Oordning kan medföra en ökad risk för bristande kvalitet och saknade produkter kan ta lång tid att leta reda på. En defekt komponent som hamnar bland de fungerande kan leda till fel i produktionen som i värsta fall kanske inte upptäcks förrän produkten nått slutkunden. Med hjälp av ordning och reda och att göra 5S-arbetet till rutin blir risken för fel mindre, vilket påverkar såväl reklamationskostnader som kundnöjdheten. Behovet av 5S är kanske särskilt stort på arbetsplatser med ett ständigt flöde av komponenter och produkter, som vid exempelvis montagearbetsplatsen eller materialbearbetningen (länkar).


2. Trivsammare arbetsmiljö


De flesta är nog överens om att en ren och städad arbetsplats är trevligare än stök och oreda. Genom att skapa en 5S-kultur och få med alla medarbetare på tåget hålls ordningen hela tiden uppe, så att de mer ordningsamma medarbetarna slipper städa upp efter de andra. 5S bidrar därför till en renare och trivsammare arbetsmiljö, där tid och energi slipper gå åt till att plocka upp efter kollegor.


3. Högre effektivitet


I början av ett 5S-arbete rensar man bort det som inte är nödvändigt på arbetsplatsen. I nästa steg ger man var sak sin plats, med hängning, hurtsar, uppmärkning osv, där det som används mest frekvent placeras närmast och i en höjd som är enkel att komma åt. På så sätt blir det lätt att hitta det du behöver, och produktiviteten slipper bli drabbad på grund av t.ex. borttappade verktyg. Genom att ha de verktyg och komponenter som används ofta nära till hands går det snabbare att utföra arbetet, och som bonus bidrar detta många gånger också till en bättre ergonomi! Om det är många verktyg som används kan det vara svårt att komma ihåg vilka platser de plockades från. Detta kan enkelt underlättas med bilder som placeras på arbetsplatsen och som visar hur strukturen såg ut från början.


Läs mer om vinsterna med 5S i vårt Whitepaper ”Skapa en 5S-struktur”.

Nedladdningsbara resurser


Whitepaper