Produktguide: Mät och kvalitet

Mät- och kvalitetsstationen är en arbetsplats som i regel är belägen intill maskinparken, vilket på olika sätt påverkar kraven på den här arbetsplatsen. Här plockas komponenter och produkter ut för att kontrolleras, mätas och synas. Här mäts toleranser för mått, vikt, färg, funktion med mera och stickprov utförs regelbundet på industrin enligt olika standards. Vid större tester eller i utvecklingsfasen kan mät- och kvalitetsstationen även ligga separat, vilket också kan vara lösningen i de fall då mätresultaten ställer krav på renlighet, mindre vibrationer, temperatur eller luftfuktighet.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Många anställda upplever också att arbetsbordet inte är tillräckligt stabilt, så att det blir en utmaning att nå den noggrannhet som krävs i mätningarna. Andra kommentarer är att arbetsplatsen snabbt blir smutsig eller att mätverktyg tenderar att försvinna.

1. BELYSNING

Problem: Belysningen är dålig


Lösning: Satsa på en vinklingsbar belysning som enkelt kan justeras efter behov. Finns det behov komplettera med en förstoringslampa

2. BLÄNK OCH REFLEKTIONER

Problem: Hur undviker jag blänk och reflektioner?


Lösning: Lösning: För att ta bort reflexer och ta fram kontraster är det viktigt att kunna vinkla ljuset, bäst resultat blir det med en dimbar armatur.

3. STABILITET

Problem: Det är svårt att mäta exakta resultat eftersom bordet inte är helt stabilt.


Lösning: För högsta stabilitet bör bordskivan ha minst 40 mm tjocklek. Byt benbockarna mot en eller två hurtsar, vilket gör bordet än mer stabilt och samtidigt möjliggör smart förvaring

4. RENHÅLLNING

Problem: Det blir snabbt smutsigt


Lösning: Sätt upp avskärmningsväggar eller draperier. Att skärma av arbetsplatsen håller ute smuts och underlättar städning.

5. BORTTAPPADE INTRUMENT

Problem: Hur säkerställer jag att de dyra mätinstrumenten inte försvinner?


Lösning: Hurtsar och lådor bör förses med låssystem. Använd ett gemensamt låssystem till lådorna så att en och samma nyckel kan användas, alternativt använd ett kodlås.

6. LJUDNIVÅ

Problem: Jag har svårt att koncentrera mig och känner mig lätt stressad.


Lösning: Buller påverkar vår arbetsförmåga och kan störa fokus. Fäst bullerdämpande paneler i de fall då arbetsplatsen ligger utmed en fast vägg. Den bullerdämpande panelen tar mycket effektivt upp höga ljud, men även det lite dovare bullret. Finns ingen fast vägg används bullerdämpande väggar för att bygga in arbetsplatsen och bullerdämpa den. Behöver arbetsplatsen vara mer flexibel kan även en bullerdämpande vikvägg alternativt ett draperi användas.

7. MOBILITET

Problem: Komponenterna som ska hämtas ifrån maskinerna är otympliga att bära.


Lösning: Med en stabil vagn slipper du bära och kan enkelt flytta med dig komponenterna. Det finns även laddningsbara lyftvagnar som kan kompletteras med olika tillbehör

ARBETSPLATSLÖSNING MÄT & KVALITÉ

Läs mer under Typarbetsplats Mät och Kvalité – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en arbetsplats passande för dagens moderna industrier.