Produktguide: Materialberabetning

En av de första arbetsstationerna på en tillverkande industri är i regel materialbearbetningsarbetsplatsen. Här hanteras det inkommande materialet som ska kapas upp och börja formas. Det är en smutsig och grov arbetsplats där tunga, otympliga lyft och höga ljudnivåer är en del i vardagen.


I Produktguiden för Materialbearbetning lyfter vi vanligt förekommande problem på denna arbetsplats och guidar dig till produktlösningar som hjälper dig att komma till rätta med problemen. Vad kan vi hjälpa dig med?

Vår metod för att hitta rätt lösning

Det är en smutsig och grov arbetsplats där det blir mycket stänk och spån ifrån bearbetningsprocessen. Tunga, otympliga lyft är en del i vardagen och mycket höga ljudnivåer kommer ifrån maskinerna när materialet går igenom dem. Här finns därmed många kritiska moment, men genom att optimera arbetsplatsen kan du uppnå allt ifrån höjd säkerhet och lönsamhet till minskad sjukfrånvaro och färre fel.

1. BELYSNING

Problem: Personalen klagar över dålig belysning.


Lösning: Sker arbetet tex. vid en svarv behövs ofta extra belysning och då gärna en LED belysning med 50’ spridningsvinkel. Vid ett arbetsbord är en rikt och dimbar arbetsplatsbelysning bästa lösningen.

2. LJUSMÄNGD

Problem: Det saknas punktbelysning.


Lösning: Installera en LED punktbelysning med metallslang så kan du enkelt ställa in belysningen helt efter arbetsuppgift och behov. 

3. TUNG LYFT

Problem: Bristfälliga lyfthjälpmedel.


Lösning: Placera en pelarsvängkran med eltelfer nära materialet som ska lyftas. Ska stålplåtar eller likande lyftas komplettera med skruvklämma.

4. ERGONOMI

Problem: Man står länge på hårda golv och får ont i fötterna.


Lösning: Med en ergonomisk arbetsplatsmatta orkar du stå hela dagen. Välj en olje och kemikalieresistent matta gärna öppen med hål som fångar upp ev. svarvspån. Finns även med halkskyddande yta. Undvik snubbelrisk och komplettera mattan med kantlist gärna gul som syns noga.

5. BULLER

Problem: Det är hög ljudnivå.


Lösning: Är arbetsplatsen utmed en ordinarie vägg passar bullerdämpande väggpaneler bäst. Mellan arbetsborden och maskinerna placeras lämpligen avskämningsväggar. Förutom väggarna kan även ett bullerdämpandedraperie användas som enkelt dras för eller skjuta åt sida.

6. AV- OCH PÅLASTNING

Problem: Materialet som skall hanteras är tungt och otympligt.


Lösning: En ställbar pallvagn underlättar på- och avlastning och klarar upp till 800 kg. Utrusta rullbanan med extra benstöd så klarar den tyngre belastning.

7. RENHÅLLNING

Problem: Arbetsplatsen blir snabbt smutsig.


Lösning: Med en fast eller mobil avskärmning minskas spridning av smuts och damm. Den mobila avskärmningen kan även användas vid svetsarbetsplatsen.

8. STRUKTUR

Problem: Arbetsplatsen upplevs stökig.


Lösning: Använd hjälpmedel för att sortera och märka upp material och verktyg. Häng upp de mest frekventa verktygen på en verktygspanel kompletterad med siluetter. Placera rör och stavmaterial på grenställ med materialstopp.

9. HALKRISK

Problem: Skärvätskor vid maskinerna gör arbetsplatsen smutsig och ökar halkrisken.


Lösning: Lägg en tufftexmatta på golvet där risken för spill finns. Mattan är oljebeständig och minimerar halkrisken, den tål även varma spån ifrånmetallbearbetning. I närheten av maskiner placeras absorbenter som snabbt suger upp olja. Absorbenterna finns åde i ark och på rulle.

ARBETSPLATSLÖSNING MATERIALBERARBETNING

Läs mer under Typarbetsplats Materialbearbetning – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en arbetsplats passande för dagens moderna industrier.