Produktguide: MILJÖSTATON

Alla industrier som hanterar, lagrar, tillverkar eller kommer i kontakt med oljor, kemikalier eller andra miljöpåverkande produkter har behov av miljösäkring. En industri har i regel flera olika miljöstationer för att hantera allt ifrån avfall och sopsortering, till förvaring och hantering av kemikalier och akuta beredskapsstationer. Samtidigt har man en rad regler och förordningar att förhålla sig till, som kan variera beroende på exempelvis var miljöstationen är belägen.


I Produktguiden för Miljöstationen lyfter vi vanligt förekommande problem och frågeställningar på denna arbetsplats och guidar dig till produktlösningar som hjälper dig att komma till rätta med problemen. Vad kan vi hjälpa dig med?

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis dålig belysning, hög ljudnivå eller att komma åt att svetsa ur alla olika vinklar? Det här är några av de vanligt förekommande problem på svetsarbetsplatser runt om i landet.

1. SPILL OCH LÄCKAGE

Problem: Hur undviker man klimat- och miljöpåverkan vid spill och läckage?


Lösning: Utrusta golvet med ett miljögolv för att säkra upp att allt eventuellt spill samlas upp. Använd pallställslådor, kombinera varianter som hängs på balkar med varianter som sätts på golvet och som enkelt flyttas med gaffelvagn och truck. Finns både i plast och i plåt. Komplettera pallställen med påkörningsskydd där trucktrafik är vanlig förekommande. Utomhus är en miljöcontainer det optimala skyddet för väder och vind och medför minimal risk för läckage. Finns både utan och med brandklassning.

2. HALKRISK

Problem: Det blir kladdigt och halt vid vissa maskiner


Lösning: En Tufftexmatta suger effektivt upp spill och minskar även halkrisken. Mattan är oljebeständig, resistent mot de flesta kemikalier och tål även varma spånor från metallbearbetning. Tufftexmattan finns även i en antislipmodell som ligger stadigt på oljiga eller högblanka golv. För bästa resultat kan Tufftexmattan kombineras med en halkmatta som är ergonomisk och avlastar kroppen.

3. TIDSKRÄVANDE

Problem: Återvinningsarbetet är tidskrävande och krångligt


Lösning: En enkel och billiga lösning är att använda dekaler för att tydliggöra innehåll, allt ifrån plast, eldfarligt och metall till miljöfarligt. Klistra dekalerna tex. på tippcontainer eller sopkärl. Dekalerna är färgkodade och har både text som bild för att säkerställa att alla förstår. Märk upp med hjälp av magnetfickor där det är enkelt att sätta i den skylt eller information som behövs. Använd olika färger på avfallsbehållare för olika innehåll. Avfallsbehållare i plast kan användas flexibelt genom att bara byta färg på locket. Trasor och tyger fuktade med brännbara vätskor utgör en allvarlig brandrisk och ska kasseras i en speciell avfallsbehållare.

4. DYR HANTERING

Problem: Det är dyrt att hantera avfall från produktionen


Lösning: Med genomtänkta lyftlösningar och med rätt hjälpmedel kan man göra stora vinster och uppgifterna blir enklare att utföra och arbetsmiljön blir bättre. Både fat och IBC-behållare hanteras oftast på pall för att få en enkel och effektiv hantering. Däremot finns många olika lyftlösningar för att få upp dem på pallar eller flytta dem mellan pallar. Fatlyftare – för att lasta falsade fat på fatpallar, EUR-pallar eller in i hyllor. Välj en fatlyftare med större dimension på hjulen för att den ska vara enklare att flytta. Fatlyftsok används i kombination med en travers eller en gaffelkrok för att lyfta eller transportera fat.

5. LAGAR OCH REGLER

Problem: Hur vet jag vilka lagar och regler som gäller min arbetsplats?


Lösning: Miljölagen reglerar vem som är ansvarig och hur man ska arbeta med miljösäkring. I miljöbalken 3:e kapitlet 3§ och 26:e kapitlet 19§ står det att alla ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga skador på miljön.

6. ANSVARSFRÅGAN

Problem: Vem är ansvarig om något händer?


Lösning: Ansvarig är den som orsakar miljöstörningen och är själv skyldig att bekosta åtgärderna. Den som bedriver verksamhet som kan påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga skador. Gigants miljörond är exempel på hur verksamheten kan planeras och kontrolleras för att förebygga skador, men den är även ett bra hjälpmedel för det systematiska miljöarbetet.

7. FÖRVARING

Problem: Det blir ofta kladdigt där vi förvarar skärvätskan/kemikalierna.


Lösning: Samtliga fat som hanteras inne på industrin måste stå eller ligga på en fatpall. Samma regler som inom förvaring gäller även här, dvs att fatpallen måste kunna hantera största behållarens volym plus 10% av övriga behållare. Blir det spill så är absorbenter effektivt att använda. Gigant Universal SMS absorberar alla typer av vätskor bl. a vatten, skärvätska, oljor, lösningsmedel och andra typer av kemikalier. 

8. MATERIALVAL

Problem: Absorbenterna suger inte upp vätskan ordentligt


Lösning: Viktigt är att använda rätt typ av absorbent för ändamålet. Gigants absorbenter är tydligt märkta med symbol för SMS Universal resp. SMS Oil Only. Är underlaget ojämnt passar det bäst att använda finkornigt absorberingsgranulat.  

9. FÖRFLYTTNING

Problem: Hur fraktar jag fatet utan att det kommer något spill på vägen?


Lösning: Frakta på en fatvagn som även kan ta upp behållarens volym för att undvika läckage om något skulle hända. Det finns alternativ såväl i plåt som i polyetylene beroende på vilken typ av kemikalie det är och det finns även att välja på varianter där fatet står upp eller ligger ner.

10. TUNGT ARBETE

Problem: Hur hanterar jag de tunga faten?


Lösning: För att lasta falsade fat på fatpallar, EUR-pallar eller in i hyllor passar en fatlyftare bäst. Välj en fatlyftare med större dimension på hjulen för att den ska vara enklare att flytta. Fatlyftsok kan användas i kombination med en travers eller en gaffelkrok för att lyfta eller transportera fat.

ARBETSPLATSLÖSNING MIJLÖ

Läs mer under Typarbetsplats Miljöstation – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en miljöstation passande för dagens moderna industrier.