Produktguide: Montage

Att utföra något slags montage på en tillverkande industri är väldigt vanligt. Traditionellt utförs detta vid ett bord, men det kan lika gärna utföras vid ett löpande band eller på en station i produktionslinjen. Grundkraven är givetvis de samma oavsett var montaget utförs, men för att nå rätt effektivitet med rätt ergonomiska villkor krävs olika åtgärder och lösningar för att anpassa stationen efter de skiftande förutsättningarna. En vanlig utmaning är att belysningen håller rätt mått oavsett var arbetet utförts.


I Produktguiden för Montagearbetsplatsen lyfter vi vanligt förekommande problem på denna arbetsplats och guidar dig till produktlösningar som hjälper dig att komma till rätta med problemen. Vad kan vi hjälpa dig med?

Vår metod för att hitta rätt lösning

Grundkraven är givetvis de samma oavsett var montaget utförs, men för att nå rätt effektivitet med rätt ergonomiska villkor krävs olika åtgärder och lösningar för att anpassa stationen efter de skiftande förutsättningarna.

1. BELYSNING

Problem: Belysningen går inte att anpassa efter mitt behov


Lösning: För att ta bort reflexer och ta fram kontraster är det viktigt att kunna vinkla ljuset. Sidobelysning passar bäst vid ett litet monteringsbord, för att på ett enkelt sätt undvika skuggbildning. Komplettera sidobelysningen med linjärbelysning om bordet är större eller om det behövs extra mycket ljus. Använd en punktljuslampa på arm som enkelt riktas dit extra ljus behövs. Vid finmontage behövs ofta en belysning med förstoringsglas.

2. FÖRVARING

Problem: Det saknas förvaring för verktyg


Lösning: Verktyg som används ofta men inte kontinuerligt under montaget placeras i ett hyllställ. Tänk på att de som plockas frekvent ska finnas i mitten för att skapa bästa arbetsställning. Att fästa en hurts under bordet löser förvaring av mindre saker som du behöver ha nära dig. Dessutom kommer den upp ifrån golvet vilket underlättar städningen.

3. ARBETSHÖJD

Problem: Man får ont i axlar och rygg


Lösning: Med ett höj- och sänkbart arbetsbord anpassas arbetsplatsen enkelt oberoende längd på användaren och det är enkelt att variera sittande och stående. Fäst de mest frekventa verktygen i ett balansblock och övriga på en verktygspanel på påbyggnadssystemet. Placera en ledbar arm plus en plastbacklist på en pelare och du har många detaljer nära dig.

4. ENKELHET

Problem: Slangar och kablar är i vägen


Lösning: Fäst sladdar, kablar, grenuttag m.m. i en kabeluppsamlare. Lättare att hålla rent och inget i vägen.

5. LYFT

Problem: Tunga lyft

Lösning: En bra lösning för att underlätta lyften kring montagestationen är en väggsvängkran. Fördelen är att den hänger på väggen och inte tar upp golvyta eller är i vägen för övriga hjälpmedel. Kombineras med en eltelfer för en komplett flexibel lyftlösning.

6. LJUSMÄNGD

Problem: Drabbas ofta av huvudvärk


Lösning: En anledning till huvudvärk är ofta dålig belysning. Rätt ljusmängd är viktigt. Vid montage-arbetsplatser behövs 500lux på arbetsytan och vid finmontage 700lux. Bästa alternativet vid ett litet monteringsbord är en sidobelysning för att på ett enkelt sätt undvika skuggbildning. Komplettera sidobelysningen om bordet är större alternativt om extra mycket ljus behövs.

7. MOBILITET

Problem: Måste regelbundet hämta tunga komponenter.


Lösning: Med ett mobilt backställ löser man tillförseln av komponenter. De mest frekventa ska förvaras i mitten. En lite större vagn används där de färdiga produkterna kan lastas för att sedan köras vidare till packbordet. 

8. TILLGÄNGLIGHET

Problem: Man känner sig stressad på arbetsplatsen och det blir lätt fel.


Lösning: Förse verktygspanelen med siluetter av de verktyg som ska finnas på plats. På så sätt blir det snabbt tydligt om någonting saknas samt var allt ska hänga. Använd olika färger på plocklådorna, där varje färg får en unik betydelse. Märk upp med tejp på golvet var de olika vagnarna och verktygen ska stå.

BONUS - MILJÖ

Problem: Är det okej att förvara kemikalier vid sin arbetsplats?


Lösning: Med ett kemikalietestat skåp kompletterat med gallerhyllplan och spilltråg i botten fungerar det bra.

BONUS - ESD

Problem: Hur säkerställer jag att det inte finns/bildas någon elektrostatiskt laddning vid min arbetsplats?


Lösning: För att inte skapa några risker bör antalet personer som rör sig inne på ett EPA-område begränsas. Avgränsa EPA-området och se till att alla hjälpmedel som används inne på arbetsplatsen är ESD-säkrade. Använd en bordsskiva som är i ESD-laminat, ESD-matta alternativt valfri bordsskiva med en lös ESD-matta på. Tänk på att alltid komplettera med ett handledsband och en jordningsbox.

ARBETSPLATSLÖSNING MONTAGE

Läs mer under Typarbetsplats Montage – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en arbetsplats passande för dagens moderna industrier.