Produktguide: Svets

På nästan all tillverkande industri finns någon form av svetsarbetsplats. På många industrier utgör svetsarbetet en del av kärnverksamheten och är en stor del av det dagliga arbetet. Vanliga arbetsmiljöproblem som man stöter på just på svetsarbetsplatsen är bland annat dålig belysning, hög ljudnivå, dåligt med plats, att det är svårt att komma åt att svetsa ur olika vinklar eller att utsuget inte fungerar som det ska.


I Produktguiden för Svetsarbetsplatsen lyfter vi vanligt förekommande problem på denna arbetsplats och guidar dig till produktlösningar som hjälper dig att komma till rätta med problemen. Vad kan vi hjälpa dig med?

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis dålig belysning, hög ljudnivå eller att komma åt att svetsa ur alla olika vinklar? Det här är några av de vanligt förekommande problem på svetsarbetsplatser runt om i landet.

1. BELYSNING

Problem: Dålig belysning


Lösning: Kombinera olika typer av belysning för att nå bästa resultat, allmänbelysning, strålkastare ifrån taket, mobil belysning eller nerpendlade armaturer. Fäst belysningen i påbyggnadssystemet på montörvagnen som sedan enkelt kan flyttas efter behov.

2. BULLER

Problem: Hög ljudnivå


Lösning: Sätt upp bullerdämpande paneler och väggar för att effektivt dämpa ljudet för den som arbetar inne på arbetsplatsen, men även för de som arbetar utanför svetsarbetsplatsen.

3. UTRYMME

Problem: Det är för trångt


Lösning: Skapa med hjälp av mobila väggar och skärmar samt motordrivna draperier en flexibel arbetsplats, vilken enkelt kan anpassas efter behov.

4. TILLGÄNGLIGHET

Problem: Objekten är många gånger så stora att man måste stå på pallar för att nå


Lösning: Använd höj- och sänkbara pelare för att fästa fixturer på alternativt kontakta din Gigantsäljare för en lösning där man med hjälp av pelare enkelt skapar ett höj- och sänkbart svetsbord helt anpassat efter dina önskemål.

4. ÅTKOMST

Problem: Det är svårt att komma åt och städa på svetsarbetsplatsen och under svetsbordet


Lösning: Fäst exempelvis utsug, slang- och kabelupprullare mm på de bullerdämpande väggarna så att de kommer upp ifrån golvet. Bygg svetsbordet på pelare för att enkelt komma åt att städa.

6. MANUELLA LYFT

Problem: Svängkranen är alltid upptagen, så många lyft brukar göras manuellt


Lösning: Se till att ha en svängkran eller svängarm vid varje arbetsplats. Är utrymmet litet och många svängarmar måste samsas på en liten yta bör man tänka på att sätta lösningarna på olika höjder.

7. FÖRVARING

Problem: Vad säger lagen om förvaring av gastuber?


Lösning: Det som inte används för dagligt bruk måste förvaras i miljösäkrat gasskåp. Föreskrifter att ta del av för brandfarliga och explosiva varor (SIND-FS 1981:2, SÄIFS 1989:1, 7989:3, 1989:12 och 1991:2), brandfarlig gas (SÄIFS 1989:7) och explosiva varor (SFS 1988:868 och SFS 1988:1145).

ARBETSPLATSLÖSNING SVETS

Läs mer under Typarbetsplats svets – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en svetsarbetsplats passande för dagens moderniserade industri.