Expertis kring industrins vanligaste problemområden

Expertis kring industrins vanligaste problemområden

Vi har koll på vad som gör en bra industri. Med över tre decenniers erfarenhet av att jobba med nordiska industrier har vi kunnat definiera ett antal kompetensområden – problemområden som är aktuella för flera olika typer av industrimiljöer, där stor utvecklingspotential och chanser till ökad lönsamhet finns. För varje kompetensområde finns unika lösningar, tjänster och utbildningar som alla berör förbättringar av industriarbetsplatsen.

Ett erbjudande i tre steg

För att hitta bästa möjliga lösning har vi på Gigant delat in vårt erbjudande i tre delar – expertis, lösning och metod. Det är också dessa som ligger till grund för vårt tillvägagångssätt.

Expertisen har vi tagit ut i ett antal problemområden, där vi definierar vanliga problem på industriarbetsplatsen. Utifrån detta tar vi fram en heltäckande arbetsplatslösning som optimerar arbetsplatsen. För att säkerställa att lösningen är rätt för dig använder vi oss av Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. 

Vilket problemområde vill du förbättra?