Sale Off
38720

Blockvagn med två kullagrade hjul, avsedda att löpa på undre flänsen av alla normala standardbalkar, oavsett profil. Medger lätt passage genom kurvor. Försedd med nedstörtningsskydd (Anti-drop) som förhindrar att blockvagnen faller av balken vid ex. axelbrott, krock etc. Levereras ställbara inom de i tabellen angivna gränserna. Mnsta kurvradie 0,5m. Utan mekanisk transportanordning. Tabell över olika balktyper.

ProductRFIDMaxlastBalkbredd minBalkbredd maxnullnullnullnull
61440103
BLOCKVAGN 24 500KG
500KG50 mm160 mm0,5m5,05KG

RELATERADE PRODUKTER

Blockvagnar