Sale Off
40161

Avsedd för håldimension Ø9mm, hålavstånd c/c 38 mm.

ProductLängdBreddHöjdMått AMått BMått CInnerdiameterTråddiameterInv breddUtförande
120014006
KROK SLANGHYLLA
210MM125 mm

RELATERADE PRODUKTER

Tillbehör till arbetsbord