Sale Off
38633

Kättingredskap kartongförpackad. 1-part med spärrkrok typ EGKN. Seghärdningsstål. Får ej värmebehandlas. Säkerhetsfaktor: 4:1 Lackerade.

ProductKättingdiameterLyft - KlassningKättingdimensionMaxlastMaxlast 0-90/u2070Maxlast 90-120/u2070Maxlast 0-45⁰Maxlast 45-60⁰Antal parterEffektiv längdKätting mått d nomArbetslastProvkraft vid tillverkning
108830050
KÄTTINGREDSKAP MG1-EGKN-6 2M
1061500KG12000 mm
108830100
KÄTTINGREDSKAP MG1-EGKN-8 3M
1082700KG13000 mm
108830209
KÄTTINGREDSKAP MG1-EGKN-10 3M
10104000KG13000 mm

RELATERADE PRODUKTER

Lyftredskap GrabiQ klass 10