Sale Off
38821

Har två tvättsystem som kan användas samtidigt eller oberoende av varandra. Dels kan tvättgodset placeras i ett slutet utrymme där rengöring sker automatiskt via sex vätskespridare som är placerade både på över- och undersidan. Dels kan rengöring ske manuellt med spolborste. Tvättvätskan från båda systemen återcirkulerar och renas i en sedimenteringsbox.

Aggregatet är avsett för petroleumbaserad tvättvätska typ kallavfettning med flampunkt över 70°C. Tvätten är utrustad med ventilationskåpa som kan anslutas till befintligt ventilationssystem. Elektrisk utrustning 230 V 1-fas kapslingsklass IP 44. Tillverkad av kraftig stålplåt.

Vid köp av pump som reservdel gäller förljande artikelnummer

69381002 Pump smådelstvätt COMPRIME ny modell svart pumphus (tvätt köpt from 2006-07)

69381200 Pump smådelstvätt COMPRIME GL. äldre modell vitt pumphus (tvätt köpt tom 2006-06)

ProductHöjdBreddDjup
28480101
SMÅDELSTVÄTT MASTER CLEAN
1300MM1010MM710MM
28481000
SPOLHANDTAG SLANG/BORSTE
28481109
SPOLHANDTAG
28481208
BORSTE MJUK TILL SMÅDELSTVÄTT

RELATERADE PRODUKTER

Smådelstvättar