Sale Off
127294

Slitstarkt enkelt skydd för att hindra spridning av grumligt vatten.

Vid muddring och schaktning vid förorenade hamnar, sjöar och slänter ställs krav på att förorenade massor och grumligt vatten, inte får spridas till omkringliggande vatten. Miljögardinen fungerar som en inramning av arbetsområdet och förhindrar att grumligt vatten och förorenade massor sprids.

Miljögardin (även kallad Siltgardin) hjälper effektivt till att begränsa det grumliga vattnet när det sätts i rörelse. Med en slitstark filtreringsduk omsluts flytkroppen ovan vattenytan, samtidigt som den sträcker sig ned under vattenytan och ansluter till botten med hjälp av en anpassad kätting.

Installation och hantering

SoSilt Bas tar lite plats vid leverans och väl vid arbetsplatsen kan den enkelt och snabbt sammankopplas till önskad längd. Standard leverans längden är 25 meter/sektion, flera sektioner enkelt sammankopplas till en enhet med hjälp av den inbyggda kopplingsenheten.

Flytkropparna är löstagbara och kan fraktas separat samt kan återanvändas. Standard flytkropparna kan ersättas med egna kraftigare flytrör (PE/PEH rör) vid inhängning/arbete i mer utsatta vattenområden.

För områden med höga skyddsvärden samt kraftigt strömmand vatten (3-4 knop och mer) kan det vara lämpligt med dubbla Siltgardiner. De placeras då på ett sådant avstånd från varandra att de fungerar som en dubbel barriär för grumling. Detta innebär en extra säkerhet om en av Siltgardinerna skulle gå sönder (ref Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19 från Havs och Vattenmyndigheten).

ProductFörpackningstypAbsorberingBreddLängdHöjd
396283848
MILJÖGARDIN BAS 150
600MM25MM1,5MM
396283871
MILJÖGARDIN BAS 220
600MM25MM2,2MM
396283905
MILJÖGARDIN BAS 300
600MM25MM3MM
396283939
MILJÖGARDIN BAS 500
800MM25MM5MM

RELATERADE PRODUKTER

Marin